GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar

Op volle kracht ‘hurdfarre’ met een bootje over het Burgumer Mar vindt de GrienLinks-fractie geen goed idee. Daarom stemde Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks) op 19 december 2018 tijdens de Statenvergadering tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een pilot van twee jaar met snelvaren: “Onze prioriteit ligt bij de natuur.

Het Burgumer Mar is natuur- en stiltegebied. De ecologische toets laat zien dat het negatief uitvalt voor het meer. Het snelvaren maakt daarnaast ook herrie, waar omwonenden en andere watersporters last van hebben. Snelvaren is toegestaan op andere plekken in de provincie, dus daar kunnen de mensen die dit graag willen doen terecht. Misschien dat er met snelvaren op het Burgumer Mar een kleine economische impuls zou komen, maar uiteindelijk komt de rekening bij de natuur te liggen. Dus wij zijn tegen.”

Voor stemden: FFP, PVV, FNP, VVD, CDA, CU, 50plus en de PvdA (33)
Tegen stemden: GL, SP, PvdD, D66 (10)

Wel werd er 1 motie aangenomen over het monitoren van geluidsoverlast van de PvdA (waar GrienLinks voor stemde). Andere moties om het milieuaspect beter te monitoren tijdens de pilot (van PvdA en CU waar GL ook voor stemde) werden weggestemd door een meerderheid.

Lees hier meer over de vorige keer dat het snelvaren werd besproken in de Staten.

Eén antwoord op “GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar”

 1. Beste Sanne van Wees,

  Hierbij citeer ik een stuk uit ”Nadere analyse snelvaren op en rondom de Burgumer Mar, 16-10-2018, definitief”

  Mogelijkheden voor snelvaren
  Op basis van de resultaten van het aanvullende natuuronderzoek, het geluidonder-zoek en de omgevingsscan is het mogelijk om zowel in het zuidoostelijk als het zuid-westelijk deel van de Burgumer Mar een snelvaargebied in te richten. Bij deze mo-gelijkheden zijn door het aanhouden van een buffer tot de oevers geen negatieve gevolgen voor de natuurwaarden in de omgeving. (blz 37, Nadere analyse snelvaren op en rondom de Burgumer Mar, 16-10-2018, definitief)

  Uit dit onderzoek blijkt dat het Burgumer Mar geschikt is voor een snelvaargebied. Het beeld dat u schetst in uw artikel is misleidend voor een lezer die minder betrokken is bij het snelvaartgebied.
  Hopelijk kunt u de tijd vinden om dit onderzoek te lezen en wellicht uw uitspraken in het artikel te herzien.

Reacties zijn gesloten.