Kunst en cultuur betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

“Zal de kunst de natuur ooit duurzaam evenaren?” Zo startte GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai zijn betoog met een prachtig gedicht van eigen hand (zie hieronder) in de Statenvergadering van 19 december 2018. Hij verdedigde vervolgens niet alleen het belang van kunst en cultuur, maar ook de betaalbaarheid en toegankelijkheid van kunst voor alle inwoners van Fryslân. Dus ook voor mensen die minder valide zijn. Echt voor iedereen. Met succes, want zijn amendement daartoe werd met een grote meerderheid aangenomen.

Uitbreiding basis kunst en cultuur
“De afgelopen weken was het druk in dit huis en daaromheen. Vanwege de herijking kunst en cultuur. Veel instellingen en initiatieven kwamen hun belangen verdedigen”, aldus Statenlid Jan Atze Nicolai. Op de agenda stond de herijking van kunst en cultuur. Gedeputeerde Staten deden na onderzoek en gesprekken met de culturele sector het voorstelom de basisinfrastructuur in Fryslân te baseren op vier pijlers: de Friese kunstinfrastructuur, erfgoedinfrastructuur, taalinfrastructuur en integrale programmalijnen. Maar onder de kunstinfrastructuur zouden dan alleen nog maar popcultuur en theater vallen. Een flinke teleurstelling voor de culturele sector. Want waarom zou beeldende kunst er niet onder vallen? Of andere soorten muziek? Statenlid Nicolai leefde met de sector mee: “Alle initiatieven zijn belangrijk voor ons allemaal, dus het is logisch en goed dat iedereen zijn belang verdedigt. Het is ook gewoon spannend voor culturele instellingen. GrienLinks heeft groot respect voor initiatieven en zal daarom ook een aantal moties en amendementen steunen die vragen om uitbreiding van het aandachtsveld. Kunst en cultuur mag meer basis hebben dan alleen popcultuur en theater. Ook beeldende kunst, dans en andere vormen van muziek en expressie zijn belangrijk.”

Betaalbaar en toegankelijk voor iedereen
“Daarnaast zijn er voor GrienLinks andere waarden van groot belang. Het belang van kunst en cultuur is verbinden, bijdragen aan ontwikkeling, oproepen van gevoelens, iets losmaken. Werken aan creativiteit en emancipatie. Maar bovenal is het belangrijk dat kunst en cultuur niet voorbehouden is aan een kleine groep, maar voor iedereen betaalbaar en toegankelijk is, en het welzijn van alle mensen en de omgeving kan verbeteren. Met toegankelijkheid bedoel ik voor ieder mens toegankelijk, ook voor bijvoorbeeld minder valide mensen. Echt voor iedereen.”

Amendementen en moties voor uitbreiding en toegankelijkheid
Nicolai diende vervolgens een amendement in voor betaalbaarheid en toegankelijkheid, mede ingediend door de SP. Ook diende hij een amendement van de PvdA mee in om beeldende kunst ook op te nemen in de basisinfrastructuur en een amendement van de PvdD om levend erfgoed op te nemen in de erfgoedinfrastructuur. Daarnaast stemde hij voor het toevoegen van HaFaBra en muziek in bredere zin aan de basisinfrastructuur. Verder diende hij een amendement van D66 mee in om te zorgen dat de Provinciale Staten de controle blijven houden over het vervolg op deze notitie.

Uitslag: breed aangenomen
Tot slot verklaarde Statenlid Nicolai dat als het voorstel niet voldoende verbeterd zou worden door aangenomen amendementen, hij tegen het voorstel zou stemmen. “Zoals het er nu ligt, vind ik het te mager”, zei hij. Maar zo ver kwam het gelukkig niet: zijn eigen amendement en de amendementen en moties die hij mee indiende werden allemaal aangenomen.

Eén antwoord op “Kunst en cultuur betaalbaar en toegankelijk voor iedereen”

  1. Dit spreekt mij erg aan Nicolai. Je hebt gesproken en gehandeld, als een echte Groenlinks vertegenwoordiger met een tikkend ‘kunsthart’. Dank daar voor.

Reacties zijn gesloten.