Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in provinciehuis

“Wat voor ons in ieder geval voorop staat is, dat je in Fryslân jezelf moet kunnen zijn. Dat je welkom bent en mag zeggen wat je vindt, zijn wie je bent, ongeacht je geaardheid, ras, geloof, et cetera. Wij willen staan voor vrijheid en respect voor iedereen.” Met die woorden ondersteunde GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai het voorstel van het CDA (mee ingediend door GrienLinks, PvdA, PvdD en 50PLUS) om artikel 1 uit de Grondwet (het artikel dat discriminatie verbiedt) prominent zichtbaar in het provinciehuis te maken.

Het voorstel werd bijna unaniem aangenomen in de Staten, alleen de FFP en de PVV stemden tegen.

De bijdrage van Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks):” Artikel 1 van de Grondwet houdt in dat we op ons grondgebied gelijke gevallen gelijk behandelen. En dus niet discrimineren.

Dit klinkt eigenlijk heel logisch en heel simpel. Toch is de werking in de praktijk wat ingewikkelder. Omdat de rechterlijke macht in Nederland niet toetst aan de Grondwet, en dus ook niet aan artikel 1, ligt het lot van de Grondwet in handen van de politiek.
Want wat een gelijk geval is, is al heel lang een gevolg van politiek debat en meerderheidsbesluiten. Kijk bijvoorbeeld naar het vrouwenkiesrecht. Een vrouw was honderd jaar geleden kennelijk nog geen gelijk geval. En kijk naar het openstellen van het huwelijk voor twee mannen of vrouwen. Twee mensen die van elkaar houden zijn ook niet altijd een gelijk geval geweest.

Vandaar dat GrienLinks zeer hecht aan meer aandacht voor het gelijkheidsbeginsel in deze arena, in dit huis. Want wat voor ons in ieder geval voorop staat is dat je in Fryslân jezelf moet kunnen zijn. Dat je welkom bent en mag zeggen wat je vindt, zijn wie je bent, ongeacht je geaardheid, ras, geloof, et cetera. Wij willen staan voor vrijheid en respect voor iedereen. Van harte ondersteunen we dus deze motie.
Aan de slag ermee!”