Nieuwsbrief december 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Deze nieuwsbrief gaat over de politieke activiteiten van de GrienLinks Statenfractie in Fryslân. Elke maand schrijven we over welke voorstellen we hebben gedaan en waarom we ergens voor of tegen hebben gestemd. Reacties zijn van harte welkom! Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief zodat je automatisch de berichten in je ebus krijgt, of op onze website kijken. Doe mee!

We wensen iedereen een goede kersttijd, een gezond, veilig en natuurlijk een heel erg groen en links 2019!

Hieronder een gedicht van Jan Atze Nicolai, GrienLinks Statenlid, om het jaar mee af te sluiten en het nieuwe jaar mee te beginnen.

Dichter bij de kunst

Zal de kunst de natuur ooit
Duurzaam evenaren
Blijvend als een windstilte
Die verdwijnt in het geritsel van een tak

Natuurlijke klankkleur, een grondtoon
Dichter bij de kunst
Het geluid van de huid
Van aarde. Muziek in de oren

Een kwetsbare bodem kraakt
Aan de voeten. De taal van
Kunst en cultuur. Van culturele
Infrastructuur. Zal de kunst

De natuur ooit duurzaam evenaren

Jan Atze Nicolai

Kunst, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen

“Zal de kunst de natuur ooit duurzaam evenaren?” Zo startte GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai zijn betoog met het gedicht hierboven in de Statenvergadering van 19 december 2018. Hij verdedigde vervolgens niet alleen het belang van kunst en cultuur, maar ook de betaalbaarheid en toegankelijkheid van kunst voor alle inwoners van Fryslân. Dus ook voor mensen die minder valide zijn. Met succes, want zijn amendement daartoe werd met een grote meerderheid aangenomen.

Verder lezen

Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in provinciehuis

“Wat voor ons in ieder geval voorop staat is, dat je in Fryslân jezelf moet kunnen zijn. Dat je welkom bent en mag zeggen wat je vindt, zijn wie je bent, ongeacht je geaardheid, ras, geloof, et cetera. Wij willen staan voor vrijheid en respect voor iedereen.” Met die woorden ondersteunde Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks) het voorstel van het CDA om artikel 1 uit de Grondwet (het artikel dat discriminatie verbiedt) prominent zichtbaar in het provinciehuis te maken.

Verder lezen

GrienLinks tegen snelvaren op het Burgumer Mar

Op volle kracht ‘hurdfarre’ met een bootje over het Burgumer Mar vindt de GrienLinks-fractie geen goed idee. Daarom stemde Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks) op 19 december 2018 tijdens de Statenvergadering tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten voor een pilot van twee jaar met snelvaren: “Onze prioriteit ligt bij de natuur”.

Verder lezen

GL en SP Tweede Kamerfracties stellen vragen over storingen bij afvalverbrander in Harlingen

Tweede Kamerleden van GroenLinks en SP stelden op 20 december 2018 schriftelijke vragen over de storingen in de afvalverbrander (REC) in Harlingen. De Tweede Kamerleden deden dit in overleg met de provinciale fracties van GL en SP en naar aanleiding van de demonstratie op 14 december 2018 bij de afvalverbrander. Ze vragen om dioxinemetingen bij storingen en om stillegging van de oven tot de installatie weer op orde is.

Verder lezen

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl