Partijen hijsen zelf regenboogvlag voor het provinciehuis

Op woensdag 9 januari 2019 hesen Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks) en Matthijs Sikkes – van den Berg (lijstrekker GrienLinks), samen met partijleden van D66, SP, PvdA, PvdD en Steatelid Schukking, de regenboogvlag alsnog voor het provinciehuis! Zij deden dit om een tegengeluid te laten horen op de Nashvilleverklaring. “De noodzaak om van Fryslân ook een regenboogprovincie te maken is nu nog groter”, zei Jan Atze Nicoalai.

Hij riep op om de petitie, ‘Maak van Fryslân een regenboogprovincie’, te ondertekenen. Ook meldde hij dat de partijen die bij de actie aanwezig waren, samen een voorstel gaan maken om van Fryslân een regenboogprovincie te maken. Mét regenboogvlag voor het provinciehuis op coming-out day op 11 oktober en mét subsidie voor COC en Tumba (de antidiscriminatie organisatie in Fryslân).

Matthijs Sikkes-van den Berg vulde aan: “Wij geloven dat iedereen waardevol is en erbij hoort. Of je nou op mannen of vrouwen valt, en of je je nou man, vrouw of anders voelt, hier mag je houden van wie je wil en zijn wie je bent. Dat vinden we als GrienLinksers heel erg belangrijk”. Kijk voor meer foto’s van deze actie op onze facebookpagina.

Ook schreven de zes partijen die de vlag hesen een Te Gast over deze actie.
De ingezonden Te Gast op 11 januari 2019

Solidair of weigerprovincie?

Afgelopen woensdag voerden GrienLinks, D66, PvdA, SP, PvdD en onafhankelijk Statenlid Schukking actie voor Fryslân als regenboogprovincie. Het nieuws van de laatste weken was voor ons het teken dat de acceptatie van homoseksuelen en transgenders nog niet zover is als we willen. Helaas is onze actie in de LC scherp veroordeeld door een aantal partijen. In december is een plan aangenomen in de Staten (op initiatief van het CDA) waarin staat dat we in het provinciehuis een prominente plek inrichten voor artikel 1 van de grondwet: ‘gelijke behandeling en discriminatieverbod’ en waarin we verzoeken om te komen tot concrete uitwerking van de principes van artikel 1. Een prima plan, maar wat de andere partijen betreft hadden we het kennelijk daarbij moeten laten.

Dat begrijpen we niet. De Nashville-verklaring laat zien dat er nog zo veel meer nodig is. Daarom willen GrienLinks, PvdA, D66, PvdD, SP en Statenlid Schukking met elkaar een initiatiefvoorstel maken. Wij willen dat Fryslân, net als álle andere provincies, een regenboogprovincie is. Dat betekent dat we actief beleid gaan voeren tegen discriminatie. Dat we weer structureel geld uittrekken voor organisaties als COC en Tumba, die voorlichting geven en strijden tegen discriminatie. Want jaren geleden is in de Staten besloten dat deze organisaties vanaf 2018 geen geld meer krijgen van de provincie, maar dat de gemeenten dit moesten gaan doen. Het blijkt dat dit nu niet genoeg is. Het betekent ook dat we elk jaar op Coming Out Day de regenboogvlag hijsen, duidelijk zichtbaar voor het Provinciehuis. Om te laten zien dat we met elkaar voor een samenleving willen staan waarin iedereen erbij hoort, ongeacht geslacht, afkomst of seksuele voorkeur. Want wat geef je voor voorbeeld als je als enige provincie dat blijft weigeren?

De Dokkumer Vlaggen Centrale kan de regenboogvlaggen niet aanslepen. Want naast veel gemeenten en andere organisaties willen ook veel kerken met deze vlag laten zien dat iedereen erbij hoort. Een prachtig gebaar. Laten wij als provincie meedoen en een duidelijk signaal afgeven: we strijden er met vlag, beleid en ondersteuning voor dat je mag zijn wie je bent, dat je veilig bent en dat iedereen gelijk behandeld wordt. Wij hopen dat alle partijen daaraan mee willen werken. Laten we een solidaire provincie zijn en geen weigerprovincie.

Jan Atze Nicolai, fractievoorzitter GrienLinks
Margreet Mulder, fractievoorzitter D66
Remco van Maurik, fractievoorzitter PvdA
Sietze Schukking, fractievoorzitter Natuurlijk Fryslân
Fenna Feenstra, fractievoorzitter SP
Rinie van der Zanden, fractievoorzitter PvdD