GL en PvdD pleiten voor netjes opruimen van door burgers verzamelde containerafval

Foto: Henk Prins
Op dinsdag 15 januari 2019 hebben GrienLinks en de PvdD vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het opruimen van het verzamelde afval van de containerramp in de Waddenzee. Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks): “Zoveel burgers hebben zich ingezet voor het opruimen van het containerafval, nu is de overheid aan zet om dat afval verder netjes te verwerken. Het lijkt erop dat het ingezamelde afval uit de Waddenzee rechtstreeks naar de REC, de afvalverbrander in Harlingen, gebracht wordt. Zónder scheiding.

GrienLinks en de PvdD in de Staten pleiten ervoor om wél eerst het afval te scheiden en ook willen ze dat het piepschuim in het afval op de juiste manier wordt verbrand, zonder gevaar voor het milieu. Dat wat burgers kunnen, kan de overheid toch ook? ”

De Statenfracties van GrienLinks en de Partij voor de Dieren vragen Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk te zorgen voor scheiding en zoveel mogelijk recycling van het aangespoelde afval. Momenteel wordt het afval verbrand door de REC in Harlingen. De partijen vragen het college of de afvalververbrander wel geschikt is om het piepschuim uit het containerafval te verbranden.

Statenlid Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren: “De hoeveelheid afval is enorm. Het is een ecologische ramp. Het afval dan ook nog eens ongescheiden te verbranden in plaats van eerst goed scheiden en zoveel mogelijk te recyclen is wat mij betreft een tweede ramp.

Jan Atze Nicolai van GrienLinks maakt zich daarnaast ook zorgen om gevaarlijke stoffen die vrij kunnen komen bij de verbranding van het afval: “Tussen het afval zit ook piepschuim. Dat moet verbrand worden bij een temperatuur van tenminste 1000º Celsius. De REC haalt deze temperatuur niet en dus kunnen er gevaarlijke stoffen ontstaan bij onvolledige verbranding”.