Maximaal 1,5 graad opwarming als uitgangspunt voor beleid

Helaas doet het kabinet te weinig aan maatregelen om CO2 te verminderen en gaan we de klimaatdoelen van 2020 niet halen, zo maakte het Planbureau voor de Leefomgeving vorige week duidelijk. Wat GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai betreft moeten we onze verantwoordelijkheid nemen, omdat de rekening anders bij onze kinderen ligt. Daarom diende hij een motie mee in om het beleid van de provincie af te stemmen op de een temperatuurstijging van de aarde van maximaal anderhalve graad in 2100.

Afgelopen week werd opnieuw duidelijk dat er in Nederland onvoldoende maatregelen worden getroffen om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Hoewel er duidelijke afspraken in Parijs zijn gemaakt en de overheid dankzij actiegroep Urgenda meerdere malen van de rechter de opdracht heeft gekregen meer te doen aan het verminderen van de CO2-uitstoot, doet het kabinet nog steeds te weinig. Het Planbureau voor de Leefomgeving geeft aan dat we de in Parijs afgesproken klimaatdoelen voor 2020 niet zullen gaan halen. Maar al die afspraken zijn er niet voor niets. Die zijn er om te zorgen dat de aarde niet meer dan anderhalve graad opwarmt. Wordt dat meer, dan zal de zeespiegel nog harder stijgen. Kortom, we zullen actie moeten ondernemen. Als burger, als regering en ook als provincie.

Daarom diende GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai in de Provinciale Statenvergadering van 23 januari 2019 de motie vreemd van Statenlid Schukking mee in met onder meer het standpunt:

    -Als provincie de doelstelling van 1,5 graad over te nemen en dit tot kern te maken van nieuw en bestaand beleid.
    -Te kiezen voor beleid dat geen negatieve emissies vereist om de doelstellingen te halen.
    -De provincie alle maatregelen moet nemen die nodig zijn om de energiebehoefte van geheel Fryslân voor 2030 100% fossielvrij te maken.

Statenlid Nicolai in het debat: “Fryslan is geen eiland, en klimaat kent geen grenzen. We maken onderdeel uit van het grote geheel. Wanneer mondiaal een maximale temperatuurstijging van anderhalve graad (in 2100) wordt afgesproken, zullen we ook in deze regio ons er aan moeten houden. Het ligt daarom voor de hand de doelstelling van maximaal anderhalve graad opwarming één op één over te nemen en dit als uitgangspunt en doelstelling aan te houden voor alle beleid. En de maatregelen hierop te toetsen. Er is immers geen tijd te verliezen, want we zitten al op ongeveer één graad. Doen we te weinig, dan halen we de doelstelling niet en leggen we de rekening neer bij onze kinderen. We gaan er dan vanuit dat zij ons te veel aan CO2 daarna wel weer uit de lucht halen. Wij vinden dat onze generaties zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Uiteraard wel op een manier waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het klimaatbeleid begint in onze achtertuin. Maar daarnaast is het van het grootste belang dat we alles in de bredere context plaatsen van internationale afspraken.”

Helaas haalde de motie het niet. Op Steatelid Schukking, GrienLinks en PvdD na stemden alle partijen tegen. Desondanks zal GrienLinks zich voor deze doelstelling blijven inspannen.