Opnieuw oproep tegen aardgaswinning onder Waddenzee

“Laten we duidelijk zijn: wij vinden dat onze bodem met rust moet worden gelaten. We willen geen gaswinning in Fryslân. Uiteraard ook niet onder een prachtig gebied als de Waddenzee, vol unieke natuur”, aldus GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai in de Provinciale Statenvergadering van 23 januari 2019. Hij diende een motie mee in om er opnieuw bij de minister op aan te dringen geen gaswinningen toe te staan onder de Waddenzee.

GrienLinks is tegen gaswinning onder de Waddenzee. Allereerst is de Waddenzee een uniek natuurgebied. Daarnaast veroorzaakt gaswinning bodemdaling. En door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel tegelijkertijd. Dit is een combinatie met dramatische gevolgen voor het waddengebied. Hoewel de Provinciale Staten op 21 januari 2015 al krachtig opriep géén nieuwe gasboringen in Fryslân meer toe te staan en voor zover mogelijk met bestaande boringen te stoppen, heeft de NAM toch vergaande plannen om onder de Waddenzee te boren.

De Waddenvereniging vraagt daarom steun om de minister opnieuw te verzoeken geen gaswinning onder de Waddenzee toe te staan. De PvdA diende hier tijdens de Statenvergadering van 23 januari 2019 een motie vreemd voor in. GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai steunde deze graag: “Deze motie van de PvdA dienen we mee in. Laten we duidelijk zijn: wij vinden dat onze bodem met rust moet worden gelaten. We willen geen gaswinning in Fryslân. Uiteraard ook niet onder een prachtig gebied als de Waddenzee, vol unieke natuur. Provinciale Staten heeft in 2015 al duidelijk kenbaar gemaakt om onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen toe te staan. Toch heeft de NAM plannen om onder de Waddenzee te boren. Wij dienen daarom graag deze motie van de PvdA mee in en steunen de Waddenverenigingen om er bij het ministerie opnieuw op aan te dringen om geen enkel winningsplan goed te keuren voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee.”

Uitslag stemming:
De motie haalde een ruime meerderheid en werd aangenomen. VVD, PVV en FFP stemden tegen de motie.

2 antwoorden op “Opnieuw oproep tegen aardgaswinning onder Waddenzee”

  1. Beste Kiki,
    Bedankt voor je reactie. We zijn het helemaal met je eens! De motie ging nu over oproep voor steun tegen gaswinning onder de Waddenzee, maar wij willen sowieso geen gas- en zoutwinning in de Friese bodem. Alleen in de gevallen waar al toestemming gegeven is, hebben de Staten helaas geen zeggenschap. Maar we zullen ons blijven inzetten om nieuwe gaswinning te voorkomen!
    GrienLinks Fryslân

  2. En niet alleen niet onder de Waddenzee, maar ook niet onder de dijk bij Blija en wijde omliggende omgeving. Er gaan drie nieuwe putten geslagen worden en er wordt gefrackt. Kans op 3.5 beving (officieel eufemistisch trilling genoemd). We willen geen Groningse toestanden hier. Er was al eens een beving in 2011. Volgens dhr Wiebes (en al zijn adviseurs) is het allemaal veilig, dus kan het. We moeten van het gas af, i.p.v. alle ‘kleine’ velden tot het uiterste leeghalen.

Reacties zijn gesloten.