Energiecoöperaties helpen bij regelgeving

“Dorpen met prachtige plannen om energieneutraal te worden, zoals bijvoorbeeld Wijnjewoude en Duurzaam Heeg, lopen tegen belemmeringen in de regelgeving aan. Dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten deze dorpen juist steunen en de belemmeringen wegnemen’, aldus GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai in de Provinciale Statenvergadering op 27 februari 2019. De motie die hij indiende om energiecoöperaties hierbij te helpen, werd aangenomen!

Rapport “Energie in transitie”
De provinciale rekenkamers hebben het rapport “Energie in transitie” opgesteld, waarin ze nagaan hoe de provincies in ons land ervoor staan op het gebied van de energietransitie. Daarin wordt gekeken hoe de provincies het doen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hun eigen en nationale doelen. Uit de klimaatmonitor met de meest recente cijfers (2016) blijkt dat er nog grote stappen gezet moeten worden. Dat geldt ook voor Fryslân. De rekenkamers hebben daarom allerlei aanbevelingen gedaan, zoals het opstellen van tussendoelen, om sneller verder te komen. Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 27 februari 2019 stelden Gedeputeerde Staten voor deze aanbevelingen over te nemen.

Transitie verder aanpakken
Een goed plan, vond GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai. “Wij staan in deze tijd voor een grote opgave. We bungelen onderaan in de lijstjes qua energietransitie en de jeugd demonstreert voor maatregelen en om de klimaatproblemen serieus te nemen. Ook in het rapport wordt duidelijk dat er in de provincies nog veel moet gebeuren. Wij steunen dan ook de conclusies en aanbevelingen om de transitie verder aan te pakken.”

Maar hij wilde graag meer dan alleen het overnemen van die aanbevelingen. Keer op keer, ook tijdens het debat in de week ervoor over Wijnjewoude Energie Neutraal (waar lijsttrekker Mathhijs Sikkes-van den Berg bij aanwezig was) blijkt dat energiecoöperaties die met draagvlak een heel dorp energieneutraal willen maken, vaak tegen allerlei wet- en regelgeving aanlopen. Net zoals bijvoorbeeld Reduzum. Nicolai vond het hoog tijd om dat aan te pakken.

Motie regelgeving energiecoöperaties
Nicolai: “Dorpen met prachtige plannen om energieneutraal te worden, zoals bijvoorbeeld Wijnjewoude en Duurzaam Heeg ervaren verschillende belemmeringen. Dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten deze dorpen juist steunen. Vandaar ons volgende motie om op korte termijn met de energiecoöperaties te overleggen waar ze tegenaan lopen en ze zoveel mogelijk tegemoet te komen waar dat kan. Daarnaast om een rapportage op te stellen van regelgeving die dan nog steeds in de weg zit en suggesties voor verbetering te geven..”

De motie werd mee ingediend door 50PLUS, PvdA, D66 en onafhankelijk Steatelid Schukking.

Uitslag stemming

De motie werd aangenomen! GrienLinks, 50PLUS, PvdA, D66, Steatelid Schukking, PvdD, SP, ChristenUnie en CDA stemden voor. De FNP, VVD, PVV en FFP stemden tegen.

De aangenomen motie zien we als weer een stap in de juiste richting. Maar wat ons betreft zijn we er natuurlijk nog lang niet. Wij hopen dat na de verkiezingen er een groene meerderheid zal zijn, zodat we in Fryslân duurzame dorpen verder kunnen steunen en het plaatsen van dorpsmolens met draagvlak mogelijk wordt.

Eén antwoord op “Energiecoöperaties helpen bij regelgeving”

  1. Graag wil ik als bestuurslid van de Energiecooperatie De Eendracht Ooststellingwerf reageren. We zijn druk bezig met de uitvoering van een zogenaamd postcoderoosdak. Deze regeling valt onder de regeling verlaagd tarief. We hebben veel obstakels moeten overwinnen om het dak te realiseren. Deze hebben we gelukkig allemaal kunnen oplossen. Nu blijkt dat de regeling wordt onderuit gehaald, omdat het kabinet de belasting op elektriciteit naar beneden brengt. Dit betekent minder opbrengst voor de participanten. Ik vind dit schandalig. Burgers investeren in groene en duurzame energie, op grond van beloftes die door de politiek zijn gemaakt. De politiek past gedurende het spel de spelregels aan. Ik verwacht van de politiek dat zij met ons in gesprek gaan en samen met ons bij de regering afdwingen op welke manier er aan deze onrechtvaardigheid een eind gemaakt gaat worden.
    We gaan graag met de provinciale politiek in overleg. We zijn bereikbaar via: info@eendracht-ooststellingwerf.nl

Reacties zijn gesloten.