GrienLinks voor snelle treinverbinding via Drachten naar Randstad

GrienLinks diende tijdens de Statenvergadering op 27 februari 2019 de motie Lelylijn van de VVD mee in (mede ingediend door PvdA, CU, GL, 50plus, FFP, SP, PvdD, CDA, lijst Schukking) die pleit voor onderzoek en lobby voor de Lelylijn. De Lelylijn zou via Drachten en de polder een snellere treinverbinding zijn met de Randstad. Alleen de FNP en de PVV stemden tegen. Jan Atze Nicolai van GrienLinks: “Dit is een echte GroenLinks motie!”

GrienLinks is voor snelle en goede openbaar vervoerverbindingen. Onderdeel daarvan is een goede en snellere treinverbinding met de Randstad. Dat er nu maar één spoorlijn via Zwolle loopt, is een handicap. Is er een vertraging of ongeluk op die spoorlijn, ligt de hele treinverbinding met het Noorden stil. Daarnaast hoort volgens GrienLinks ook een plaats als Drachten aan het spoor.

Jan Atze Nicolai diende daarom de motie van de VVD mee in voor onderzoek en lobby naar een treinverbinding langs Drachten en door de polder.

Spreektekst van Jan Atze Nicolai bij deze motie: “Dit is een echte GroenLinks motie! Ik zal dat verklaren. We doen als partij wel eens een gedachte-experiment: wat is heel moeilijk en eigenlijk niet mogelijk? Het antwoord is dan bijvoorbeeld: de Zuiderzeelijn! En dus gaan we dat doen! Soms zijn er dan andere partijen, zoals de VVD, die ons betichten van luchtfietserij. Maar dit is de kracht van de verbeelding. Het is natuurkundig mogelijk om deze treinverbinding aan te leggen. Er is geen enkele natuurkundige wet die zich hiertegen verzet. We zijn blij dat de VVD ook tot dit inzicht is gekomen en hierin gelooft, dus we steunen deze motie van harte!”

De lange geschiedenis van de discussie over een treinverbinding van het Noorden met de Randstad
Dankzij een stevige en gezamenlijke lobby van de drie noordelijke provincies stelde de rijksoverheid eind 2001 2,73 miljard euro beschikbaar (de zogenaamde Langmangelden) voor versterking van de economische structuur van Noord-Nederland. Met dit geld diende de werkloosheid teruggedrongen te worden met 43.000 arbeidsplaatsen. De noordelijke provincies Groningen, Fryslân en Flevoland wilden het geld inzetten voor de aanleg van de Zuiderzeelijn tussen Amsterdam en Groningen.

Voor het Friese deel was 577 miljoen euro beschikbaar. De Zuiderzeelijn werd niet aangelegd – de Staten van Groningen en Fryslân zagen er van af – de spoorlijn werd te duur – en van de 577 miljoen was in november 2012 nog maar 24 miljoen over, voor versterking van het Friese openbaar vervoer. Dat bedrag moest dan ook écht naar het openbaar vervoer, vond GrienLinks toen. Dit kwam ter sprake in de statenvergadering van 28 november 2012, over het “herinvesteringsplan gelden vervallen spoorlijn Heerenveen – Groningen”.

Waar die overige 553 miljoen euro gebleven zijn? Die zijn gegaan naar de aanleg van de vierstrooks Centrale As (Dokkum-Nijega) en de nieuwe vierstrooks N381 (Drachten-Appelscha) en worden gebruikt voor het opvangen van bezuinigingen op verkeer en vervoer.

GrienLinks diende 28 november 2012 samen met ChristenUnie en PVV een motie in, om een alternatieve hoogwaardige OV-verbinding tussen Lelystad en Groningen mogelijk te houden. Letterlijk: “de optie uitdrukkelijk te onderzoeken (….)” en “hiervoor in overleg te treden met de provincies Flevoland en Groningen.”

Dit heeft tot nu toe niet mogen baten. Vandaar dat Jan Atze Nicolai tijdens de Statenvergadering van 27 februari 2019 stelde dat de motie voor de Lelylijn een GroenLinks motie kon zijn en deze van harte ondersteunde en ook mee indiende. De tijd is blijkbaar rijp, want de motie werd aangenomen.