Twijfel over extra winkelruimte bij WTC-Cambuurstadion

De subsidie van 5 miljoen euro die de provincie in het WTC-gebied rond het nieuw te bouwen Cambuurstadion in Leeuwarden wil steken lag zwaar onder vuur tijdens de Statenvergadering op 26/27 februari 2019. Jan Atze Nicolai (GrienLinks): “Wij vinden het belangrijk dat de provincie zorgt dat de voorwaarde bij de subsidie voor het niet overschrijden van het aantal vierkante meters winkelgebied in Leeuwarden nagekomen wordt. En dat de belangen voor de hele provincie, met name van de omliggende gemeenten meegenomen worden. Ook willen we dat er duurzame en klimaatvriendelijke keuzes worden gemaakt bij de inrichting van het gebied.”

Samen met D66 diende hij een motie in om te vragen om deze duurzame en klimaatvriendelijke keuzes bij de inrichting van het gebied. De motie werd niet aangenomen, maar ingetrokken na een toezegging van de gedeputeerde om daarop in te zetten.

Ook alle andere partijen hadden kritiek op het plan. Grootste angst bij de partijen was dat er door de hoeveelheid winkel- en leisureruimte (speelparadijzen) die in het WTC-gebied zal komen, de winkels in de rest van Leeuwarden en omgeving daar last van zouden kunnen krijgen. Er is al genoeg winkelruimte in Leeuwarden, zo gaven enkele insprekers aan bij de Statenleden. Die twijfel werd breed gedeeld. Meerdere partijen dienden daarom samen een Amendement (een aanvulling op het besluit) in, waarin Gedeputeerde Staten, vóórdat zij een definitief besluit nemen over de subsidie van 5 miljoen voor het WTC-gebied, zij in een brief aan de Staten uit moeten leggen of er inderdaad aan die voorwaarde van geen extra winkelruimte wordt voldaan. Dit amendement werd, met álle stemmen vóór, aangenomen. Een bijzonderheid in de Staten en daarmee een krachtig signaal aan het college.

Klaas Kielstra (gedeputeerde) antwoordde: “Als u instemt met het voorstel, spreekt u de politieke bereidheid uit het project in principe te steunen. Het is dan aan de provincie om te checken of aan de randvoorwaarden wordt voldaan en dan het geld al dan niet te verstrekken, waarschijnlijk in tranches”.

Meer weten over de geschiedenis van het WTC-Cambuur dossier? Klik dan hier.