Wadlopen moet kunnen, maar wel veilig en met respect voor de natuur

Wadlopen mag op het Wad. Zo komen mensen in contact met een gebied waar de natuur de baas is. GrienLinks wil graag dat mensen zien en meemaken hoe mooi de Waddennatuur is, maar wel zo, dat het veilig is en die natuur ook gerespecteerd wordt. Daarom stemden we tegen een voorstel van de FNP, VVD, SP om (weer) toe te staan dat groepen (van maximaal 50 personen) tot 500 meter ver zonder gids vanaf een schip op het drooggevallen Wad en in de kwelders mogen lopen.

Het wadlopen wordt geregeld in de Wadloopverordening van Fryslân, Groningen en Noord-Holland. De Wadloopverordening werd op 26/27 februari 2019 in de Staten voorgelegd met een wijziging op het punt van dit wadlopen vanaf een droogvallende boot. Tot nu toe mocht wadgelopen worden zonder wadloopgids vanaf een droogvallende boot tot 50 personen en tot 500 meter. De laatste jaren nam het aantal commerciële tochten echter toe (o.a. toename van zeehondentochten). Veiligheidsincidenten en verstoring van de natuur daarmee ook. De provincies stelden daarom voor om voor het wadlopen met grote groepen vanaf een droogvallende boot ook een wadloopgids verplicht te stellen. De bedoeling was dat er een wadloopgids mee moest voor 25 personen. Bedrijven (zoals de zeilchartervaart en de zeehondentochten) moesten volgens de voorliggende verordening dan een vrijstelling aanvragen bij Gedeputeerde Staten voor het wadlopen van groepen vanaf hun schepen.

In reacties vanuit deze bedrijfstakken werd duidelijk dat de meningen verdeeld waren. De belangenvereniging van de zeilcharterschepen was al in overleg met Gedeputeerde Staten over een vrijstelling en accepteerden de verandering in de verordening. Vanuit andere bedrijfstakken kwam het verzoek om de oude bepaling in de verordening weer terug te laten komen. Dit verzoek is door de meerderheid van de Staten gehonoreerd.

Jan Atze Nicolai: “We hebben voor de voorliggende Wadloopverordening gestemd, inclusief het beperkende artikel over de wadloopgidsen. De toename van incidenten en verstoring van de natuur vonden we genoeg reden om voor het voorstel van Gedeputeerde Staten te stemmen. Ook het feit dat er nu – door het amendement van de FNP/VVD/SP – op het Friese deel van het Wad wél zonder wadloopgids vanaf een schip gelopen mag worden en op het Groningse en Noord-Hollandse deel misschien niet, vinden we verwarrend. Dat de zeilchartervaart naar een oplossing zocht, vonden we zeer te prijzen. Met 50 personen 500 meter rond een schip lopen op het Wad is veel en ver. Te veel en te ver, vonden wij. Jammer dus, dat de FNP, VVD, SP en CU het amendement hebben ingediend. En niet naar een compromis hebben gezocht. Wel hebben we voor de andere amendementen van de FNP/VVD gestemd over de verordening. Die gingen over de naam van de commissie, de wijze van vergunning verstrekken en de termijn.”

Lees hier meer over de stemming.

Eén antwoord op “Wadlopen moet kunnen, maar wel veilig en met respect voor de natuur”

  1. Als GroenLinkse zeilcharterschipper en maritiem journalist geef ik graag vanuit eigen ervaring het volgende mee.
    In de praktijk lopen er vanuit de chartervaart zelden of nooit zoveel mensen het wad op. Er zijn eigenlijk geen zeilschepen die de in de verordening genoemde 50 aan boord kunnen meenemen. Al jaren wordt gewerkt met het compromis van 50 mensen en 500 meter. In elk geval vanuit de chartervaart gaat dat ook al jaren goed. De schippers zijn betrokken bij de waddennatuur en houden zich aan het convenant van de Wadvaarders.
    Ik vind het goed dat de zeilbranche constructief heeft willen en mogen meedenken over deze nieuwe verordening. Over grote groepen die wadlopen vanaf rondvaartboten kan ik geen zinnige mening geven. Misschien was het daar dat het aantal incidenten toenam?
    Ten behoeve van een artikel in Schuttevaer heb ik bij het Provinciehuis nagevraagd hoe het zat met Groningen en Noord-Holland. De voorlichter gaf me het volgende door: “De Afdeling Omgevingszaken meldt dat de andere twee aan het Wad grenzende provincies het Friese beleid ongewijzigd overnemen, nadat de Friese Staten het eens zijn geworden over de nieuwe wadloopverordening.”

Reacties zijn gesloten.