Initiatiefvoorstel regenboogprovincie en subsidie COC en Tumba

Friese politiek doet nieuwe poging tot regenboogprovincie en vraagt steun voor COC en discriminatiemeldpunt Tûmba

LEEUWARDEN – Tot nu toe is Fryslân de enige provincie die geen regenprovincie is. Daar komt snel verandering in als het aan de Friese Statenfracties van GrienLinks, PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en onafhankelijk Statenlid Sietze Schukking ligt. Vandaag presenteren de politieke partijen hun Initiatiefvoorstel Fryslân Regenboogprovincie. Zij komen daarmee hun belofte na die ze begin dit jaar deden, toen ze uit protest tegen de Nashvilleverklaring de regenboogvlag hesen voor het Provinciehuis in Leeuwarden.

Solidariteit
Fractievoorzitters Margreet Mulder (D66), Jan Atze Nicolai (GrienLinks), Remco van Maurik (PvdA), Rinie van der Zanden (PvdD), Fenna Feenstra (SP) en Sietze Schukking spreken de verwachting uit dat het initiatief, nadat een eerder voorstel in 2016 drie stemmen tekort kwam, dit keer wel een meerderheid behaalt. Destijds had Fryslân na Drenthe de tweede regenboogprovincie van Nederland kunnen zijn.

Het huidige voorstel sluit volgens de ondertekenaars aan bij de wens uit de samenleving en de ophef rond de Nashvilleverklaring. “We willen met dit voorstel bijdragen aan een samenleving waarin vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en gelijke behandeling centraal staan.” Het voorstel zal na de verkiezingen op 20 maart in stemming komen, waardoor de stemverhouding vermoedelijk anders zal zijn dan in 2016.

Veilige haven
De initiatiefnemers willen met actief regenboogbeleid en steun voor COC Friesland en discriminatiemeldpunt Tûmba acceptatie en gelijke behandeling bevorderen. Zij beschrijven COC en Tûmba als „een veilige haven” voor mensen, in het bijzonder LHBTIQ’s, die in toenemende mate te maken hebben met verbale en fysieke agressie. Voor deze belangrijke rol en de activiteiten op het gebied van voorlichting, belangenbehartiging, onderzoek en advies van deze organisaties willen de politieke partijen jaarlijks 200.000 euro vrijmaken. “Het gaat ons erom dat alle discriminatie op basis van geaardheid, sekse, religie en afkomst wordt tegengegaan.”

Brandbrief
In een reactie laten COC Friesland en Tûmba weten blij te zijn met het voorstel. “Het betekent dat wij weer de provincie in kunnen trekken met preventie- en voorlichtingslessen daar waar nodig. De Friezen zijn dan verzekerd van een gedegen belangenorganisatie en een kenniscentrum op het gebied van diversiteit en inclusie”, aldus Anne de Groot (COC) en Mirka Antolovic (Tûmba). Lees hier een brief van Het Nordwin college over de diversiteitslessen en het aanbod van COC en Tumba op dat gebied.

In een brandbrief, die de organisaties eind februari aan de Friese politiek stuurden, waarschuwen ze zelfs dat COC en Tûmba kunnen verdwijnen uit Fryslân. “Indien er geen aanvullende financiering komt zal COC Friesland genoodzaakt zijn om zichzelf op te heffen. Tûmba zal dan alleen toegankelijk zijn voor mensen die zich gediscrimineerd voelen, maar kan niks doen dit te voorkomen.”