De lusten en de lasten verdelen bij een windmolenpark: hoe doe je dat?

GrienLinks vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor de energietransitie. Bij de bespreking in de Staten van de burgerparticipatie bij het grote windpark in het IJsselmeer (op 27 februari 2019) was het daarom belangrijk voor GrienLinks dat de lusten en de lasten eerlijk verdeeld werden. Dat eerlijk verdelen bleek nog wel een uitdaging. Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks): “Voldoet dit voorstel in de kern wel aan de uitgangspunten die we hebben rond de verdeling van lusten en lasten voor de omwonenden?”

“Niet iedereen heeft bijvoorbeeld 500 euro, zodat niet iedereen in de lusten kan meedelen. Ook zijn er risico’s bij deelname. Wij blijven daar kritisch over. We vragen ons af of dit participatievoorstel wel de effecten zal hebben die we ooit beoogden.”

Er werden 15 amendementen en 9 moties ingediend op het voorstel. Dit maakte dat Jan Atze Nicolai zei: ”
Er zijn erg veel amendementen ingediend bij dit voorstel, wat bij ons het gevoel geeft: is het voorstel en de uitgangspunten in de basis wel goed genoeg?”
Hij diende samen met de PvdA en andere partijen twee (van de 15) amendementen in. Eén over het ten goede komen van de opbrengsten van de obligaties voor duurzame initiatieven en één om dorpen en wijken te motiveren voor duurzame ontwikkeling. Bekijk hier alle amendementen en moties en hoe er gestemd is.

Amendement 1: PvdA, GrienLinks, ChristenUnie: revolverende opbrengsten obligaties gebruiken voor duurzame initiatieven: De opbrengsten van de uitgifte van obligaties worden toegevoegd aan het FSFE gericht op het stimuleren van kleinschalige duurzame initiatieven in de gehele provincie Fryslan. Aangenomen met 29 stemmen voor en 12 tegen (van CDA, PVV en FFP tegen)

Amendement 4: PvdA, GrienLinks, 50plus: Dorpen en wijken motiveren met obligatierechten. Niet aangenomen met 10 stemmen voor (PvdA, GrienLinks, PvdD en 50 plus) en 31 tegen.

Ook na bespreking van alle standpunten, alle amendementen en moties vond Jan Atze Nicolai nog steeds dat deze manier van participatie vormgeven geen recht doet aan mensen met een kleine beurs. Er moet gekeken worden naar betere manieren om de participatie vorm te geven. GrienLinks heeft daarom tegen dit voorstel gestemd. Voor 36 stemmen en 5 tegen (PVV, Steatelid Schukking en GrienLinks).

Lees hier meer over het windpark en de standpunten van GrienLinks:

Waarom GrienLinks voor het windpark in het IJsselmeer stemde.

Participeren apart besluiten afgedwongen

Spreektekst Jan Atze Nicolai (GrienLinks) op 26/27 februari 2019

Voorzitter.
Er zijn erg veel amendementen ingediend bij dit voorstel. Wat bij ons het gevoel geeft: is het voorstel en de uitgangspunten in de basis wel goed genoeg.

Voldoet dit voorstel in de kern wel aan de uitgangspunten die we hebben rond de verdeling van lusten en lasten voor de omwonenden. Of aan de uitgangspunten rond het aanjagen van duurzame ontwikkeling.

Wij blijven daar kritisch over. We vragen ons af of dit participatie voorstel wel de effecten zal hebben die we ooit beoogden. En die we nog steeds beogen. Op deze manier zullen wij naar de verandervoorstellen kijken.

Een voorstel waarbij wij er van overtuigd zijn dat dit verbetering geeft op de genoemde oorspronkelijke voorstellen is dat van de PvdA om een kwart van de obligaties aan duurzame dorpen en groene collectieven in Fryslân te geven.

Ook hun amendement om de opbrengst van obligaties in te zetten voor duurzame initiatieven vinden wij een goede toevoeging.

Deze voorstellen dienen wij daarom mee in”.