Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân februari-maart 2019

Morgen mogen we naar de stembus om de leden van de Provinciale Staten en het waterschap te kiezen. Het is een bijzondere tijd. Een tijd waarin 40.000 mensen een klimaatmars lopen en scholieren spijbelen en demonstreren om aandacht voor het klimaat te vragen. Het is tijd voor verandering. Tijd dat we echt gaan inzetten op meer duurzame energie en meer natuur, want het aanpakken van de klimaatverandering kan niet langer wachten. Deze verkiezingen worden daarin bepalend. Samen kunnen we het verschil maken!

Stem daarom morgen GrienLinks en roep iedereen in je omgeving op hetzelfde te doen.

Maar natuurlijk doen we nu ook al wat we kunnen. Tijdens een marathonvergadering in de Staten op 26 en 27 februari heeft GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai met succes verschillende moties en amendementen ingediend. Daarover kun je hieronder meer lezen!

Aankondiging: Provinciale Ledenvergadering op 13 april 2019. Uitnodiging volgt.

Klimaatgeneratie vraagt om leiders met lef: niet doorschuiven, maar aanpakken

Er is een nieuwe generatie opgestaan: de Klimaatgeneratie. Jongeren die het niet langer pikken dat de politici die aan de macht zijn te weinig doen om hun wereld te beschermen. De klimaatspijbelaars willen geen halfbakken maatregelen die pas over vijf of tien jaar van start gaan. Er moet nu actie worden ondernomen. En die jongeren zijn gelukkig niet alleen. Het tij keert. De groep mensen die het klimaat wil beschermen, de groep mensen die niet langer wil wachten, die groep groeit. Wij als GroenLinks-lijsttrekkers van onze twaalf provincies willen laten zien dat het kan. Groene politiek, met lef, met ambitie en met hoop.

meer lezen?

Afscheid van Jan Atze Nicolai op 27 maart 2019

Op woensdag 27 maart 2019 neemt Jan Atze Nicolai afscheid tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering van deze periode. Wij danken hem enorm voor alles wat hij de afgelopen tijd gedaan heeft om onze provincie groener en socialer te maken en delen hieronder graag een gedicht van zijn hand over de Waddenzee.

Waddenzee

Schuivend evenwicht
tussen aarde en water
eilanden als wachters
Zandbanken wandelen onder
de woekering van getijden.

De dijken slapen
en schapen kijken toe
hoe in een onbewaakt ogenblik
de Waddenzee de Noordzee
te drinken geeft

Initiatiefvoorstel Regenboogprovincie en subsidie COC en Tumba

Tot nu toe is Fryslân de enige provincie die geen regenprovincie is. Daar komt snel verandering in als het ligt aan de Friese Statenfracties van GrienLinks, PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en onafhankelijk Statenlid Sietze Schukking. Onlangs presenteerden ze hun Initiatiefvoorstel Fryslân Regenboogprovincie.

Meer lezen

Steun energiecoöperaties bij regelgeving

“Dorpen met prachtige plannen om energieneutraal te worden lopen tegen belemmeringen in de regelgeving aan. Dat kan niet de bedoeling zijn. We moeten deze dorpen juist steunen”, zei GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai tijdens het debat. De motie die hij indiende om energiecoöperaties hierbij te helpen, werd aangenomen!

Meer lezen

Ganzenaanpak zo snel mogelijk veranderen

Tijdens de Statenvergadering van 26 februari stelde het college voor om het afschieten van ganzen te verlengen tot 2023 en dan de aanpak te evalueren. GrienLinks is tegen het afschieten. Jan Atze Nicolai: “We moeten zo snel mogelijk evalueren, zodat we dit anders kunnen oplossen.” Helaas werd een voorstel om eerder te evalueren met 1 stem verschil weggestemd.

Meer lezen

GrienLinks motie voor elektrisch varen aangenomen

De provincie maakt naar aanleiding van een motie van Statenlid Jan Atze Nicolai een plan om elektrisch varen in Fryslân te stimuleren. Een van de doelen is om in de komende vier jaar te zorgen voor 4.000 extra elektrische en hybride boten in Fryslân. “Ook op het water willen we graag een omslag naar fossielvrij”, zei Nicolai tijdens de Statenvergadering over de watervisie.

Meer lezen

Wadlopen moet kunnen, maar wel veilig en met respect voor natuur

GrienLinks wil graag dat mensen zien en meemaken hoe mooi de Waddennatuur is. Maar wel zo, dat het veilig is en die natuur ook gerespecteerd wordt. Groepen zonder gids tot 500 meter van een schip af op het drooggevallen Wad en in de kwelders laten lopen is niet goed voor de veiligheid en de natuur. Daarom stemde Jan Atze Nicolai tegen een voorstel hiervoor.

Meer lezen

GrienLinks voor snelle treinverbinding via Drachten naar Randstad!

Enthousiast diende GrienLinks met een aantal andere partijen de motie “Lelylijn” van de VVD mee in tijdens de vorige Statenvergadering. De motie pleit voor onderzoek en lobby voor de Lelylijn: een snellere treinverbinding via Drachten en de polder naar de Randstad. Fractievoorzitter Jan Atze Nicolai: “Dit is een echte GroenLinks motie!”

Meer lezen

Twijfel over extra winkelruimte bij WTC Cambuurstadion

De subsidie van 5 miljoen euro die de provincie wil steken in het WTC-gebied in Leeuwarden rond het nieuwe Cambuurstadion lag zwaar onder vuur tijdens de laatste Statenvergadering. Jan Atze Nicolai: “Wij vinden het belangrijk dat de provincie ervoor zorgt dat het aantal vierkante meters winkelgebied in Leeuwarden niet overschreden wordt. Ook willen we dat er klimaatvriendelijke keuzes worden gemaakt bij de inrichting van het gebied.”

Meer lezen

De lusten en lasten verdelen bij een windmolenpark: hoe doe je dat?

GrienLinks vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor de energietransitie. Bij de bespreking in de Staten over de burgerparticipatie bij het grote windpark in het IJsselmeer was het daarom belangrijk voor GrienLinks dat de lusten en de lasten eerlijk verdeeld werden. Dat eerlijk verdelen bleek nog wel een uitdaging. Jan Atze Nicolai: “Voldoet dit voorstel in de kern wel aan de uitgangspunten die we hebben rond de verdeling van lusten en lasten voor de omwonenden?” Hij stemde uiteindelijk tegen de wijze waarop de participatie in dit voorstel was vormgegeven.

Meer lezen

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl