GrienLinks: provincie kan per direct handhaven bij de REC op zoutzuur

De fractie van GrienLinks in de Staten stelt vragen aan Gedeputeerde Staten over de handhaving bij de REC: “De REC stoot nog steeds teveel zoutzuur uit. Wij vinden dit een kwalijke zaak. Het bedrijf overschrijdt de norm door een vaste aftrek toe te passen op de uitstoot. De Staten hebben in oktober 2018 unaniem een motie aangenomen om bij de REC per 1 januari 2019 strengere zoutzuurnormen toe te passen. De REC laat weten dat ze de meetmethode niet per 1 januari gaan aanpassen, ondanks een brief van de provincie.

Het is nu april. De provincie laat weten pas per 1 januari 2020 te kunnen gaan handhaven. Dat is niet zo! De provincie kan per direct gaan handhaven!”, zegt Matthijs Sikkes-van den Berg (fractievoorzitter GrienLinks).

In de vergunning staat duidelijk dat het om een ‘voortschrijdend’ gemiddelde gaat per jaar. ‘Voortschrijdend gemiddelde’ betekent dat oude data vervallen en elke dag/moment opnieuw worden aangevuld met nieuwe data, waardoor het gemiddelde ook op elk moment verandert. De provincie kan daarom op elk moment dat het (voortschrijdende) gemiddeld boven de norm van 6 mg komt handhaven. De GrienLinks-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.