Energietransitie en duurzaam MKB

De fractie van GrienLinks stelde bij de vaststelling van de jaarrekening in de Provinciale Staten op 22 mei 2019 samen met de ChristenUnie voor om 10 miljoen euro opzij te zetten voor de energietransitie en stelden met D66 voor om het MKB duurzamer te helpen worden.

Matthijs Sikkes-van den Berg: “Uit de jaarrekening blijkt dat de doelen op het gebied van de energietransitie en de natuuropgave niet gehaald worden. Om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te herstellen is geld nodig voor de energietransitie en een duurzame (circulaire) economie. Wij doen daarom samen met de ChristenUnie en D66 deze voorstellen voor het gebruiken van een deel van het overschot (totaal 13.1 miljoen euro) van de jaarrekening over 2018 om deze doelen wel te kunnen halen. Jammer genoeg haalde alleen het voorstel voor een circulair MKB het”.

Het voorstel voor geld opzij zetten voor energietransitie haalde het niet met slechts 9 stemmen voor (CU, GL, D66, PvdD) en 32 stemmen tegen (SP, PVV, FvD, PvdA, FNP, VVD, 50+, CDA). Het argument van de tegenstemmers was, dat er nog geen plannen waren voor het geld. De argumenten van de voorstanders: de noodzaak voor snel handelen door de klimaatverandering en de eindigheid van de fossiele brandstoffen, de vele innovatieve plannen in de mienskip en de 50 (!)energiecoöperaties in Fryslân die om hulp en geld zitten te springen. Deze argumenten overtuigden de tegenstanders echter niet.

Het voorstel voor het duurzamer maken van het MKB haalde het wel: 39 stemmen voor en slechts 2 stemmen van de PVV tegen.

.