Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân april 2019

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân april 2019

De nieuwe Statenleden zijn begonnen! Matthijs Sikkes-van den Berg startte op 17 april 2019 in de Statenzaal met een pittig betoog over de verkiezingsuitslag en de coalitieonderhandelingen. In deze nieuwsbrief:

  • Het debat over de verkiezingsuitslag en de coalitie-onderhandelingen
  • GrienLinks actief bij Pride Leeuwarden, COC en Tumba
  • Statenfractie stelt vragen over handhaving zoutzuur bij de REC 
  • Meer weten over de nieuwe Statenleden?  

Kijk ook op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Aankondiging: Provinciale Ledenvergadering op 25 mei 2019. Uitnodiging volgt.

Een mooie verkiezingsuitslag met een bijzonder vervolg

GrienLinks doet niet mee in het vormen van een coalitie in de Staten in Fryslân. Matthijs Sikkes van den Berg: “Sa moai as it starte by de ferkiezingsjûn, sa bysûnder fynt GrienLinks it ferfolch”. De CDA/VVD/FNP kiezen voor formeren met vier partijen en zetten daarmee de formatie op slot. Alleen de PvdA of Forum voor Democratie hebben genoeg zetels om een sluitende coalitie met vier partijen te maken. Daarmee valt GrienLinks buiten de boot. “En dat terwijl er grote maatschappelijke opgaven liggen voor de provincie, zoals het herstellen van de biodiversiteit, de energie- en landbouwtransitie en de klimaatopgave. Juist die onderwerpen waar we als GrienLinks visie en praktische voorstellen voor hebben”.

Zie hier de reactie van Matthijs op Omrop Fryslân.

Een mooie verkiezingsuitslag met een bijzonder vervolg

meer lezen?

Actief bij Pride Leeuwarden en voor regenboogprovincie

GrienLinks vindt het belangrijk dat er ruimte is voor iedereen in de samenleving. Iedereen mag zijn wie hij/zij wil zijn. Discriminatie is ongewenst. Daarom varen de Statenleden mee op een ‘politieke’ boot bij de Pride Leeuwarden op 25 mei 2019. Ook hebben GL, D66, PvdA, SP en PvdD samen een initiatiefvoorstel gemaakt om van Fryslân een regenboogprovincie te maken. Helaas heeft het voorstel geen meerderheid in de nieuwe Staten. Reden te meer om in actie komen: teken de petitie Maak van Fryslân een regenboogprovincie!

Provincie kan per direct handhaven bij REC op zoutzuur

De REC (de afvalverbrander in Harlingen) stoot nog steeds teveel zoutzuur uit. Het bedrijf overschrijdt de norm door een vaste aftrek toe te passen op de uitstoot. Dit is niet (meer) toegestaan. De Staten hebben op initiatief van GrienLinks in oktober 2018 unaniem een motie aangenomen om bij de REC per 1 januari 2019 de strengere zoutzuurnormen toe te passen. De REC laat weten dat ze de meetmethode niet per 1 januari gaan aanpassen, ondanks een brief van de provincie. De fractie van GrienLinks wil van het college weten waarom ze niet handhaven.

meer lezen?

Meer weten over de nieuwe Statenleden?

Na de verkiezingen zijn op 27 maart 2019 drie nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Dat zijn Matthijs Sikkes-van den Berg,Charda Kuipers en Elsa van der Hoek. Ze stellen zich op hun eigen pagina aan u voor.

meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl