GrienLinks wil echt groene keuzes bij energieneutraal Provinciehuis

De eerste motie van de nieuwe GrienLinksfractie is aangenomen! Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering op 22 mei 2019 stond een voorstel om te zorgen dat de provinciale organisatie in 2025 energieneutraal is. GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg vindt dat de keuzes die de provincie maakt echt groen moeten zijn en diende een motie in dat een eventuele houtpelletfabriek niet mag zorgen voor meer CO2, fijnstof of bomenkap. Ook diende hij een motie in om windenergie als optie mee te nemen.

Provinciale organisatie als voorbeeld voor energietransitie
In 2025 moet de provinciale organisatie energieneutraal zijn. Een goed voornemen, vindt GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg. “Het gaat niet goed met de Nederlandse energietransitie. We bungelen onderaan het lijstje van Europa. Er mag dus wel een tandje bij. Wij zijn dan ook blij dat de provinciale organisatie een voorbeeld wil zijn op dat gebied.”

Windenergie als keuze meenemen
Hij vindt wel dat de keuzes die de provincie maakt echt groen moeten zijn en dat je niet van tevoren al vormen van schone energie uit moet sluiten. Tot zijn verbazing gebeurt dat wel: het (demissionaire) college wil dat er geen windenergie wordt ingezet bij het energieneutraal maken van de provinciegebouwen. Van den Berg: “Zes jaar, dat is twee colleges en coalitieakkoorden verder. En toch wordt windenergie buiten het implementatieplan gehouden, omdat het college van de vorige periode geen windenergie op land wilde. Terwijl zowel zonne-energie als windenergie bewezen veilige en direct beschikbare technieken van fossielvrije energie zijn.” Hij diende daarom een motie in om ook windenergie als optie mee te nemen in het implementatieplan. D66 en PvdD dienden deze motie mee in.

Voorkomen van meer CO2-uitstoot, bomenkap en fijnstof
Verder maakte de GrienLinks fractievoorzitter zich zorgen over de keuzes die de provincie maakt om de gebouwen te gaan verwarmen. In het voorstel wordt gesproken over een pelletketel voor het verwarmen van de steunpunen en over het steunen van een eventuele houtpelletfabriek. Matthijs Sikkes-van Den Berg: “Het is maar de vraag of daar wel voldoende snoei- en bermafval voor is in onze provincie. Zeker omdat we vanwege de biodiversiteit minder moeten maaien. En als er niet genoeg biomassa in de buurt te vinden is, dan moet er misschien extra hout voor gekapt worden. Of biomassa van verder weg voor gehaald worden. Wat weer kan leiden tot extra CO2-uitstoot of meer bomenkap. Bovendien is van pelletkachels bekend dat kinderen, ouderen en mensen met klachten aan longen en luchtwegen hier veel last van kunnen hebben, door de uitstoot van fijnstof. Op die manier schiet het zijn doel eigenlijk voorbij. Dat willen voorkomen.” Daarom diende hij een motie in om ervoor te zorgen dat bij een houtpelletfabriek er niet meer CO2 uitstoot, bomenkap of fijnstof komt dan nu. Deze motie werd mee ingediend door de Partij voor de Dieren.

Uitslag stemming
Het voorstel voor de energieneutrale provincie werd aangenomen. Alleen VVD en FvD stemden tegen.

Onze motie om te ervoor te zorgen dat bij een houtpelletfabriek er niet meer CO2 uitstoot, bomenkap of fijnstof komt is ook aangenomen! Het is de eerste aangenomen motie van onze nieuwe fractie.

Helaas haalde onze motie om windenergie mee te nemen het niet. Partijen die steeds tegen windmolens op land hebben gestemd, zoals FNP, CDA en VVD stemden tegen. Tot de verbazing van GrienLinks stemde ook de PvdA tegen. De partij die de afgelopen vier jaar steeds voor windenergie was, vanwege “voortschrijdend inzicht”. Wordt de partij minder groen nu ze onderhandelingen voeren voor een nieuwe coalitie? Wij hopen dat dit geen voorbode is van opnieuw een coalitie die niet genoeg opschiet met de energietransitie. #tijdvoorverandering

2 antwoorden op “GrienLinks wil echt groene keuzes bij energieneutraal Provinciehuis”

 1. Beste Nico,
  Bedankt voor je reactie! Vanwege verschillende voor- en nadelen, ook die je noemt, hebben we niet gevraagd een houtpelletfabriek tegen te houden. Maar wel om per saldo ervoor te zorgen dat de keuze voor een houtpelletfabriek niet meer CO2, fijnstof of bomenkap veroorzaakt dan in de huidige situatie. Inderdaad zijn er verschillende voordelen verbonden als er alleen snoeiafval uit de regio gebruikt wordt. Wij hebben echter redenen om te twijfelen of er voldoende lokaal snoeiafval is. Graag willen we voorkomen dat door te weinig lokaal afval er afval uit andere gebieden aangevoerd gaat worden of bomen omgehakt gaan worden voor de fabriek. Je opmerking over handhaving is ook een goed punt. Helaas gaat de provinciale regelgeving daar niet over. Maar we nemen je informatie graag mee voor de toekomst. Bedankt voor je betrokkenheid!

 2. Hoi, prima dat jullie de motie over houtstook en pellets ingediend. Pas echter op bij wat je hier stelt:
  ” Bovendien is van pelletkachels bekend dat kinderen, ouderen en mensen met klachten aan longen en luchtwegen hier veel last van kunnen hebben, door de uitstoot van fijnstof. Op die manier schiet het zijn doel eigenlijk voorbij. Dat willen voorkomen.” Daarom diende hij een motie in om ervoor te zorgen dat bij een houtpelletfabriek er niet meer CO2 uitstoot, bomenkap of fijnstof komt dan nu. “.
  De CO2 uitstoot is afhankelijk van de brandstofsoort en het rendement van de kachel. Uiteindelijk gaat het om koolstof (C) dat zowel gas als hout gebonden is aan waterstof (CH4). Het zal erop neer komen dat per kg hout de CO2 lager is dan bij gas. Reden, er is in stookhout o.a. wat meer vocht (30%) aanwezig dan in gas. Bij pellets is het dit hooguit (10%)
  Daarnaast wordt in omgeving Enschede een pellet fabriek gebouwd die uit snoeiafval ook goede (groene) pellets kan maken. Het gaat hierbij om snoeiafval dat normaal gesproken nergens voor toepasbaar is en dus als afval ligt te vergaan (geeft alsnog CO2 en methaan productie). Deze pellet voorkomt dus methaan uitstoot door het niet verbranden van houtafval! En methaan is 25 x erger voor het broeikas effect als CO2
  De uitstoot van fijnstof is 100% afhankelijk van het type kachel en of deze correct is geïnstalleerd en correct stoken.
  Ook hier geldt dat een pelletkachel goed afgesteld veel minder fijnstof geeft dan een houtkachel. Hiervoor zijn wel normen vastgelegd echter er is weer geen verplichting aan verbonden.
  Je ziet er zijn heel veel plussen en minnen die een rol spelen alvorens je tot een goede afweging voor het leefmilieu kunt komen.
  Op dit moment is het correct en veilig stoken dus niet in de wet geregeld. Met andere woorden er is geen apk voor verwarmingsapparaten. Dus kan jullie amendement ook nooit achteraf getoetst worden.
  Dat is jammer maar als je een voorstel indient voor een apk en toezicht en handhaving op correcte verwarmingsinstallaties, dan kun je de milieu eisen hierin meenemen en doe je meteen ook iets aan de vele ongevallen door koolmonoxide vergiftiging. Ook beperk je brandgevaarlijke situaties.
  Succes.
  Nico Oegema

Reacties zijn gesloten.