GrienLinks: provincie moet nu doorpakken voor minder zoutzuur uit de REC

“Dat zowel Omrin als de provincie fout hebben gehandeld bij het berekenen van de uitstoot van o.a. zoutzuur van de afvaloven in Harlingen (de REC) is duidelijk na de uitspraak van de Raad van State op 23 mei 2019. We hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het nieuwe college”, zegt GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg.

“De provincie moet nu een nieuw besluit nemen over het handhavingsverzoek van de Stichting Afvaloven Nee (SAN) over 2014. Ook zegt de Raad van State dat zowel Omrin als de provincie de juiste berekening hadden kunnen weten vanaf de start van de afvaloven in 2011. Dat is nogal wat, vinden wij. Het lijkt er daarnaast op dat Omrin deze situatie (met de te hoge zoutzuuruitstoot) wil ‘oplossen’ door een aanvraag te gaan doen voor aanpassing van de norm in de vergunning. Dat zou heel erg raar zijn. Een omgekeerde wereld. Daarnaast ligt de afvaloven direct tegen de Waddenzee aan, een natuurgebied dat last heeft van verzuring. Ook zijn er problemen met omwonenden die last hebben van de prikkelende zure lucht. Wij pleiten voor minder zoutzuur in de lucht, in plaats van meer. We willen daarom weten van het college of zij nu dan wel streng gaan handhaven, zoals vanaf het begin had gemoeten”.

In de Staten is daarnaast op 31 oktober 2018 – naar aanleiding van een brief van de Europese Commissie en een memo van Rijkswaterstaat – unaniem een motie aangenomen met het verzoek aan GS om Omrin te verzoeken hun bedrijfsvoering aan te passen aan de juiste normen en minder zoutzuur uit te stoten.

Gedeputeerde Staten deelt dit mee aan Omrin in een brief van 15 november 2018. GS melden dat vanaf 1 januari 2019 volgens de methode van Rijkswaterstaat de normen berekend worden.

In deze brief is echter ook te lezen dat Omrin (in plaats van de bedrijfsvoering aan te passen) overweegt een aanpassing van de vergunning aan te vragen van de norm voor zoutzuur.

Intussen is op de website van Omrin te zien dat de uitstoot van zoutzuur nog steeds op het oude niveau zit. Zie bijvoorbeeld de emissies op onderstaande data (zie afbeeldingen onderaan).

Matthijs Sikkes-van den Berg: “Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wij vragen de provincie op welke manier ze aan de orde stelt dat de REC zich nog steeds niet de voorgeschreven normen aanhoudt. Omrin heeft al meerdere waarschuwingen en verzoeken gekregen de bedrijfsvoering aan te passen. Wij vinden dat als Omrin dat weigert of niet kan waarmaken, de afvaloven moet sluiten totdat het mogelijk is met de juiste bedrijfsvoering de normen te halen zoals vergund.”

Gedeputeerde Staten moeten voor 10 juli 2019 een nieuw besluit nemen over het verzoek van de Stichting Afvaloven Nee om hand te haven op de te hoge uitstoot van zoutzuur in 2014.