Motie GrienLinks aangenomen voor Friese in plaats van Engelse termen

Klik hjir foar de Fryske tekst

“Taskforce veenweidegebied, potato valley, dairy valley, living lab, legacy,” etc. De Engelse termen vliegen je in het provinciehuis om de oren. Terwijl we in onze provincie twee talen hebben: Nederlands en Fries. En terwijl er beleid voor is om de Friese taal te beschermen en het gebruik ervan te stimuleren. Dat moet toch anders kunnen?”, vindt GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg. Daarom pleitte hij er in de Statenvergadering op 26 juni over het coalitieakkoord voor dat namen die door de provincie bedacht worden Fries zijn. Hij diende een motie in, die mee ingediend werd door D66 en de PVV. De motie werd in grote meerderheid aangenomen.

FRYSKE TEKST

“Taskforce feangreidegebiet, potato valley, dairy valley, living lab, legacy,” ensfh. De Ingelske termen fleane je yn it provinsjehûs om ‘e earen. Wylst we yn ús provinsje twa talen hawwe: Nederlânsk en Frysk. En wylst der belied foar is om de Fryske taal te beskermjen en it gebrûk dêrfan te stimulearjen. Dat moat dochs oars kinne?”, fynt GrienLinks fraksjefoarsitter Matthijs Sikkes-van den Berg. Dêrom pleite er der yn de Steategearkomste op 26 juny oer it koälysje-akkoart foar dat nammen dy’t troch de provinsje betocht wurde Frysk binne. Hy tsjinne in moasje yn, dy’t mei yntsjinne waard troch D66 en de PVV. De moasje waard yn grutte mearderheid oannaam.

Eén antwoord op “Motie GrienLinks aangenomen voor Friese in plaats van Engelse termen”

  1. Fries is prima, maar als eerst deze woorden in het Nederlands gebruikt werden, was er al veel gewonnen.

Reacties zijn gesloten.