Vanuit het provinciale bestuur: verslag van de PLV 25 mei 2019

Een kort verslag vanuit het provinciale bestuur met de hoogtepunten van de provinciale ledenvergadering van GrienLinks, die plaatsvond op zaterdag 25 mei 2019.

Zaterdag 25 mei vond de Provinciale Ledenvergadering plaats in het gebouw van Hosanna in Harlingen. Zo’n dertig leden waren aanwezig. Deze ledenvergadering stond in het teken van de provinciale Verkiezingen. Bovendien waren er twee gasten aanwezig: Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en Eva Reijman-Groen, landelijk bestuurslid.

Allereerst werd het voorliggende bestuursvoorstel behandeld om een evaluatiecommissie in te stellen, die onderzoekt hoe de gang van zaken tijdens de voorbereiding op de verkiezingen en de campagne is verlopen. Bedoeling is te komen met leerpunten en aanbevelingen. Na een discussie over de samenstelling werd het voorstel aangepast en met algemene stemmen aangenomen. Belangrijkste aanpassing is dat de samenstelling van deze commissie zal bestaan uit twee Friese leden en één extern lid en dat zij beschikken over politieke en bestuurlijke ervaring. Het verslag van deze evaluatiecommissie wordt in de ledenvergadering van dit najaar geagendeerd.

Onze fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van de Berg vertelde kort iets over de stand van zaken rond de formatie en de coalitieonderhandelingen. Matthijs had weinig nieuws te vertellen, omdat het de laatste weken stil was rondom de onderhandelingen. Verwacht wordt dat de huidige partijen die daar aan deelnemen (CDA, VVD, PvdA en FNP) eruit gaan komen. (Inmiddels is de nieuwe coalitie, inderdaad bestaande uit CDA, VVD, PvdA en FNP op 26 juni jongstleden geïnstalleerd, red.)

Onze campagneleider Jildou Visser nam ons mee in een presentatie over de gevoerde campagne en de resultaten. We hebben drie zetels gehaald, dat is een goed resultaat. Tegelijkertijd hadden we 29 stemmen tekort voor een vierde zetel.
Voorgesteld werd om met een doorlopende campagne te werken. Het bestuur neemt dit voorstel mee.

Eva Reijman-Groen deed namens het landelijk bestuur de verantwoording over 2018: een succesjaar voor GroenLinks! Belangrijk is dat we met zijn allen deze positieve flow vasthouden!

Jan Atze Nicolai nam afscheid van de leden. Voor zijn inzet voor de Provinciale Statenfractie werd hij hartelijk bedankt door de voorzitter en werd hem een kleine attentie aangeboden.

Tenslotte: een bijzonder gebaar en zeer op prijs gesteld, was dat het bestuur voor haar inzet met betrekking tot de verkiezingen bloemen aangeboden kreeg van de fractie en de leden.

Het bestuur wenst alle leden een fijne zomer toe.

Namens het bestuur,

Gerda Koopman, voorzitter.