Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân juni 2019

Eens per maand laten we jullie weten welke politieke acties we als Statenfractie hebben ondernomen.

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website.

Deze maand:

  • GrienLinks reageert op coalitieakkoord: te weinig ambitie
  • Aangenomen motie Frysk yn plak of Ingelsk
  • GrienLinks: provincie moet zorgen dat REC minder zoutzuur uitstoot
  • Vacature burgemeester Noardeast-Fryslân
  • Vanuit het bestuur: terugblik op de PLV op 25 mei 2019
  • Ongerustheid over bomenkap

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september. We wensen iedereen een fijne zomer toe!

GrienLinks: coalitieakkoord is water-bij-de-ambitie-akkoord

“Een water-bij-de-ambitieakkoord,” noemde GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg het nieuwe coalitieakkoord in de Statenvergadering van 26 juli 2019. “Op biodiversiteit, energietransitie, veenweide en regenboogbeleid hadden we veel meer concrete doelen en ambitie gewild.” GrienLinks stemde daarom tegen. Toch kijkt de fractie uit naar een constructieve, maar kritische samenwerking.

Meer Lezen?

Aangenomen motie Frysk yn plak of Ingelsk

“Taskforce veenweidegebied, potato valley, dairy valley, living lab, legacy, etc. De Engelse termen vliegen je in om de oren. Dat moet toch anders kunnen?” vond fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg. Daarom diende hij op 26 juni een motie in met het verzoek dat namen die door de provincie bedacht worden Fries zijn. Deze werd in grote meerderheid aangenomen.

Meer Lezen?

GrienLinks: provincie moet zorgen dat REC minder zoutzuur uitstoot

“De Raad van State is heel duidelijk geweest: de Omrin en de provincie zijn fout geweest. Er is te veel zoutzuur uitgestoten uit de REC. En de provincie had moeten handhaven. Maar tot onze verbazing is de uitstoot nog steeds te hoog,” zegt fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg. Daarom heeft GrienLinks schriftelijke vragen gesteld aan de provincie.

Meer Lezen?

Nieuws vanuit het bestuur: vacature burgemeester Noardeast-Fryslan

Nieuwsbericht vanuit het provinciale bestuur: in de gemeente Noardeast-Fryslân, waar GroenLinks in de coalitie zit, is sprake van een vacature voor de functie van burgemeester.

Meer Lezen?

Nieuws vanuit het bestuur: terugblik PLV 25 mei 2019

Een kort verslag vanuit het provinciale bestuur met de hoogtepunten van de provinciale ledenvergadering van GrienLinks, die plaatsvond op zaterdag 25 mei 2019.

Meer Lezen?

Ongerustheid over bomenkap

“We maken ons zorgen over het aantal bomen dat in Fryslân gekapt wordt. Met name vanwege de landschapspijn en CO2-uitstoot die ontstaat door het kappen van oude bomen en boomwallen,” aldus GrienLinks Statenlid Charda Kuipers. Daarom hebben de PvdD, GrienLinks en de PvdA samen schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Meer Lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl