Geen gaswinning onder de Waddenzee!

GrienLinks steunt van harte de oproep van Unesco aan minister Wiebes om de zorgen over mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied zeer serieus te nemen. Fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg: “Wij maken ons er zorgen over dat er voortdurend gekeken wordt naar hoe er toch gas gewonnen kan worden, ook onder een uniek en kwetsbaar gebied als de Waddenzee. Wij willen dat onze bodem met rust gelaten wordt!”

De Waddenvereniging, het Wereld Natuur Fonds Nederland en een aantal raadsfracties in de gemeente Noardeast-Fryslân hebben in juni een brief naar Unesco gestuurd om hun zorgen te uiten “over de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met het behoud van Werelderfgoed Waddenzee in relatie tot beslissingen rond het thema mijnbouw/aardgaswinning”. Daarop heeft Unesco aan minister Wiebes informatie gevraagd over de mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied en aangegeven dat er reden tot zorg is over deze over deze activiteiten.

Vervolgens heeft samenwerkingsverband De Waddeneilanden minister Wiebes laten weten dat ze de brief van Unesco ondersteunen. GrienLinks fractievoorzitter Matthijs Sikkes-van den Berg: “Ook wij staan hier achter. Wij delen deze zorgen. Wij vinden dat geen nieuwe gaswinning in het Waddengebied moet worden toegestaan en dat bestaande gaswinning moet worden afgebouwd.”

Samen met GroenLinks lid Monique Plantinga, voorzitter van stichting Tsjingas en bestuurslid van Wetterskip, volgt hij de ontwikkelingen bij bestaande gaswinning kritisch. Na de zomervakantie gaan ze hierover in gesprek, ook met gemeenteraadsleden.

Eén antwoord op “Geen gaswinning onder de Waddenzee!”

  1. Alle reacties zijn van belang. En daarom ook de mijne: de nieuwe baas van de Nam – ben zijn naam even kwijt – probeert mensen te “paaien” in het gebied. Niet op ingaan!

Reacties zijn gesloten.