Zonder natuurvergunning vliegen over Waddengebied

Onlangs kwam in het nieuws dat vliegbasis Leeuwarden al jarenlang onterecht zonder natuurvergunning boven het Waddengebied vliegt. Ondanks het feit dat al in 2008 de toenmalige staatssecretaris Jack de Vries had toegezegd de natuurvergunning aan te laten vragen. De Waddenvereniging en Natuurmomumenten schreven daarom een brief naar het ministerie (lees hier meer). GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek: “De natuurorganisaties hebben gelijk: Defensie moet een natuurvergunning aanvragen voor militair vliegverkeer boven het Waddengebied.” Daarom heeft Van der Hoek op 2 september 2019 daarover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Van der Hoek: “Het is een zeer kwetsbaar en beschermd natuurgebied. Als bedrijven activiteiten willen houden die effect hebben op het Waddengebied, moeten ze een natuurvergunning aanvragen. Via een natuurtoets worden dan mogelijke schadelijke effecten onderzocht, waarna je wel of geen vergunning krijgt. Dit is nodig, omdat het Waddengebied hoort bij de Natura 2000 en Werelderfgoed is. Dus het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat Defensie gewoon zonder die vergunning vliegt. Maar dat gebeurt dus wel. Straaljagers vliegen met veel lawaai over het gebied en verstoren onder meer rustplaatsen voor vogels. Daarom hebben we Gedeputeerde Staten gevraagd of ze bereid zijn er bij het ministerie op aan te dringen alsnog een natuurvergunning aan te vragen. Wij willen dat die toezegging uit 2008 nu ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.” PvdA gaf aan achter de vragen van Elsa van der Hoek te staan en de vragen graag mee te willen dienen.

Maar het kan nog erger: niet alleen Defensie vliegt zonder natuurvergunning boven natuurgebied. Het blijkt dat Nederlandse vliegvelden zoals Schiphol en de vliegvelden bij Eindhoven, Den Haag, Maastricht, Rotterdam, en Groningen/Eelde allemaal zonder natuurvergunning vliegen. Daarmee zijn ze in overtreding, zegt de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB). MOB heeft daarom de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om handhaving verzocht (zie hier meer). MOB vindt dat de verkeerssector, en dus ook vliegverkeer, ook een belangrijke bijdrage moet leveren aan het terugdringen van stikstof in natuurgebieden. Dat zijn wij helemaal met ze eens.