GrienLinks: provincie moet misstanden in communicatie voorkomen

Persbericht 3 oktober 2019: De afgelopen dagen werd bekend uit een rapport van de GGD dat er in stofwolken op het bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen veel te hoge concentraties lood zijn gemeten. Statenfractie GrienLinks heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. Fractievoorzitter Charda Kuipers: “Op het bedrijventerrein bevinden zich de Omrin en metaalbedrijf De Horne. Het gehalte lood in de stofwolken ligt ver boven de gezondheidsnormen. Hierdoor is mogelijk sprake van gezondheidsrisico’s voor de werknemers daar. En dat is niet van de laatste dagen, maar van langere tijd. Hoe kon dat gebeuren?”

Volgens een rapport van Witteveen en Bos in opdracht van de provincie is het aannemelijk dat de uitstoot afkomstig is van metaalbedrijf De Horne. Bij de FUMO, die gaat over toezicht en handhaving, blijkt er een lange lijst van meerdere jaren te zijn met overtredingen van dit bedrijf. Kuipers: “Wetterskip heeft verhoogde cadmiumconcentraties in het afvalwater van Omrin gevonden en kwam er zo achter dat er iets mis was. De bron was niet bekend. Maar de burgemeester van Heerenveen is daarvan niet op de hoogte gebracht, dus kon de gemeente geen actie ondernemen voor de volksgezondheid. Vervolgens blijkt de inspectie van SZW weer door niemand op de hoogte te zijn gebracht van mogelijke gezondheidsrisico’s voor werknemers. Kortom, er is van alles misgegaan in de communicatie en de werknemers zijn mogelijk de dupe. Dat mag in de toekomst niet weer gebeuren. Wij willen graag weten van de gedeputeerde welke concrete en structurele maatregelen de provincie gaat nemen om die communicatie voortaan goed te laten verlopen. Ook willen we weten welke gezondheidsrisico’s de werknemers gelopen hebben door de veel te hoge concentraties lood en welke gezondheidsrisico’s nog te verwachten zijn. En of daar nog een vervolgonderzoek naar komt. Bovendien zijn wij verbaasd over de uitspraak van de woordvoerder van Omrin in het Friesch Dagblad dat Omrin geen extra maatregelen neemt om de werknemers te beschermen. Dat doen ze niet omdat de GGD daarvoor geen advies heeft uitgebracht en Omrin er daarom van uitgaat dat er voor maatregelen geen noodzaak is. We hebben gevraagd of die aanname klopt. Als het gaat om de gezondheid van mensen moeten we niet zomaar wat aannemen, maar uitzoeken hoe het zit. We zijn daarom zeer benieuwd naar de antwoorden van de provincie.”