Landbouw moet natuurinclusief en grondgebonden

Vorige week vrijdag protesteerden Friese boeren in het provinciehuis vanwege de stikstofmaatregelen die Gedeputeerde Staten hadden aangekondigd. Diezelfde middag trok het college de maatregelen in. ‘Het protest begrijpen we, het intrekken van de maatregelen niet. Dat is een teken van zwak bestuur, je rug niet recht durven houden’, aldus Jochem Knol in zijn maiden speech, ofwel famme rede, tijdens het spoeddebat. ‘Besturen vraagt om zorgvuldigheid, nu is een sfeer van paniekvoetbal gecreëerd. Wat doen we als de bouwsector hier morgen met tweehonderd shovels en bouwkranen voor de deur staat?’ Het debat werd op de publiekstribune en in de commissiezaal gevolgd door een paar honderd geïnteresseerde boeren die in het provinciehuis ook kaasblokjes en melk uitdeelden.

Het probleem is gecreëerd door alle vorige kabinetten die de problematiek over onder andere stikstof en fosfaat te lang met te softe middelen hebben aangepakt, schetst Knol. ‘Onze lucht is ongezond en de biodiversiteit in onze natuurgebieden neemt enorm af. We moeten zoeken naar een zorgvuldig evenwicht tussen landbouw en biodiverse natuur. Om serieus werk te maken van het verbeteren van onze leefomgeving moeten we minder stikstof uitstoten, niet alleen in de landbouw maar in alle sectoren. Het tijdelijk ophogen van de drempelwaarde is voor ons geen optie, want dan blijft de natuur de dupe.’

Als het aan GrienLinks ligt kan de transitie naar natuurinclusieve en grongebonden landbouw niet snel genoeg gaan. ‘Daarbij willen we de kennis en kunde van de boeren die daar al mee bezig zijn optimaal benutten.’ In zijn rede riep Knol gedeputeerde Johannes Kramer op om niet alleen met de boeren over de maatregelen in gesprek te gaan, maar ook met de natuurbeheerders en -organisaties. Kramer heeft hem die toezegging gedaan.