Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân

Nieuwsbrief GrienLinks Fryslân

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe politieke jaar. We hebben dit jaar samen met de lokale GroenLinks fracties afgetrapt tijdens onze zeer geslaagde fractiedag. Het was het moment om ook met elkaar te spreken over twee belangrijke onderwerpen van de komende periode, de Omgevingsvisie en de Regionale Energiestrategie.

In deze maand is ook op politiek gebied het nodige gebeurd. In deze nieuwsbrief lees je over:

  • Veranderingen in de fractie: afscheid van Matthijs Sikkes-van den Berg, installatie Jochem Knol en de nieuwe portefeuilleverdeling
  • Communicatie over de uitstoot van metaalbedrijf De Horne moet beter
  • Voorstel voor Fryske bosvisie aangenomen
  • Natuurvergunning nodig voor vliegen over Waddengebied

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Veranderingen in de fractie

Tijdens de Statenvergadering op woensdag 25 september hebben we afscheid genomen van Matthijs Sikkes-van den Berg. Hij is nu wethouder in Diemen. Matthijs bedankt voor alles en veel succes in Diemen! Wij hopen dat we je missie kunnen volbrengen om van Fryslân een regenboogprovincie te maken.

Na het afscheid van Matthijs is Jochem Knol geïnstalleerd als Statenlid. Jochem is projectmanager bij een groot adviesbureau en weet veel van bodem, natuur en landbouw. Jochem van harte welkom bij de GrienLinksfractie, veel succes!

Met het vertrek van Matthijs is Charda de nieuwe fractievoorzitter en zijn de portefeuilles opnieuw verdeeld.

Lees meer

Landbouw moet natuurinclusief en grondgebonden

Tijdens het spoeddebat op woensdag 16 oktober over de ingetrokken stikstofmaatregelen heeft Jochem Knol in zijn maiden speech gepleit voor natuurinclusieve en grondgebonden landbouw. “Onze lucht is ongezond en de biodiversiteit in onze natuurgebieden neemt enorm af. We moeten zoeken naar een zorgvuldig evenwicht tussen landbouw en biodiverse natuur. Om serieus werk te maken van het verbeteren van onze leefomgeving moeten we minder stikstof uitstoten, niet alleen in de landbouw maar in alle sectoren. Het tijdelijk ophogen van de drempelwaarde is voor ons geen optie, want dan blijft de natuur de dupe.”

Meer lezen?

Motie voor Fryske bosvisie aangenomen bij omgevingsvisie

Een mooi succes: bij de behandeling van de omgevingsvisie in de Statenvergadering van woensdag 25 september heeft GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers een motie voor een bosvisie ingediend. De motie, mee ingediend door PvdD en D66, is aangenomen! De ontwerp omgevingsvisie was wat GrienLinks betreft te abstract opgesteld en met te weinig ambitie op een aantal belangrijke gebieden. “De omgevingsvisie vraagt van ons om uit detail en regels te treden. Maar nog meer vraagt de visie om een duidelijke richting, het maken van keuzes die doorwerken in hoe wij met z’n allen willen dat Fryslân er over langere tijd uit gaat zien. En in de huidige versie wordt dat nog niet overal even duidelijk”, zei Charda Kuipers in het debat. Daarom diende ze meerdere voorstellen in.

meer lezen?

GrienLinks: provincie moet misstanden in communicatie voorkomen

Uit een rapport van de GGD blijkt dat er in stofwolken op het bedrijventerrein Haskerveen in Heerenveen veel te hoge concentraties lood zijn gemeten. De Statenfractie van GrienLinks heeft hier schriftelijke vragen over gesteld. Fractievoorzitter Charda Kuipers: “Het gehalte lood in de stofwolken ligt ver boven de gezondheidsnormen. Hierdoor is mogelijk sprake van gezondheidsrisico’s voor de werknemers van Omrin en metaalbedrijf De Horne. Dat is niet van de laatste dagen, maar van langere tijd. Hoe kon dat gebeuren?”

Meer lezen?

Zonder natuurvergunning vliegen over Waddengebied

Vliegbasis Leeuwarden vliegt al jaren zonder natuurvergunning boven het Waddengebied. En dat terwijl staatssecretaris Jack de Vries al in 2008 heeft toegezegd de natuurvergunning aan te vragen. De Waddenvereniging en Natuurmomumenten schreven daarom een brief naar het ministerie (lees hier meer). GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek: “De natuurorganisaties hebben gelijk: Defensie moet een natuurvergunning aanvragen voor militair vliegverkeer boven het Waddengebied.” Daarom heeft Van der Hoek op 2 september schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl