Meer aandacht voor natuurherstel Waddenzee in Waddenfonds

“Het oorspronkelijke doel van het Waddenfonds was het behouden en verbeteren van de natuur in het Waddengebied in ruil voor het toestaan van gaswinning onder de Waddenzee. Nu onderzoeksjournalisten aantonen dat er meer geld naar economische projecten gaat dan naar ecologie is het hoog tijd voor een pas op de plaats.” Charda Kuipers (GrienLinks) vraagt samen met de PvdA, Forum voor Democratie en CDA, om een snellere evaluatie van de bestedingen van het Waddenfonds.

Lees hier de antwoorden van het college.

“We delen de zorgen van de Waddenvereniging en deskundigen over het bedreigde ecosysteem en de versnippering van het Waddenfonds”, benadrukken de Statenleden. Van gedeputeerde Poepjes willen de partijen weten hoe zij de balans tussen economie en ecologie beoordeelt: “Hoe bewaakt u het evenwicht?” De vraag of er een onafhankelijke commissie moet komen die de subsidies beoordeelt, laten de partijen afhangen van de evaluatie. “Gezien de harde kritiek op het volgen en evalueren van projecten is de roep om een onafhankelijke commissie een logische, maar we kunnen als Provinciale Staten pas conclusies trekken na de evaluatie.”

Toekomst Waddenfonds
Aanvullend willen de PvdA, GrienLinks, FvD en CDA van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe zij de toekomst van het Waddenfonds zien. De Statenleden verwijzen daarbij naar een nog openstaande motie uit oktober 2016. Het college kreeg toen de opdracht om vooruit te denken en Provinciale Staten uiterlijk in 2020 te informeren over het vervolg van het Waddenfonds.

Ook in het verleden pleitte de GrienLinks Statenfractie (tevergeefs) voor meer investeringen in natuurherstel van de Waddenzee.