Fryslân tegen CETA

Samen met SP, FNP en Partij voor de Dieren heeft GrienLinks 30 oktober een motie ingediend waarmee het Gedeputeerde Staten oproept om de mogelijk schadelijke gevolgen van het handelsverdrag CETA onder de aandacht te brengen bij het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het parlement. Daarnaast moet Gedeputeerde Staten de Eerste en Tweede Kamer oproepen om niet akkoord te gaan met CETA in de huidige vorm. De motie is met een meerderheid van 29 stemmen aangenomen.

CETA is een handelsverdrag tussen Canada, de Europese Unie (EU) en de lidstaten van de EU. Het verdrag moet zorgen voor meer handel tussen de landen en daardoor meer banen creëren. Daarnaast is in het verdrag opgenomen dat Canadese investeerders vergaande rechten krijgen en er een claimsysteem wordt geïntroduceerd waarmee zij mogelijke aantasting van die rechten kunnen aanvechten. Dit betekent dat investeerders beslissingen van lokale overheden als het gaat om bijvoorbeeld het beschermen van mens, dier, milieu en klimaat, kunnen aanvechten. Daarmee heeft het verdrag vergaande consequenties voor Fryslân en het afbouwen van de gaswinning. Uit verschillende kleine gasvelden in onze provincie wordt gas gewonnen door het Canadese bedrijf Vermillion en het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil, dat via een Canadese vestiging aanspraak kan maken op dezelfde rechten. Het verdrag wordt begin december in de Tweede Kamer behandeld.

Stemuitslag:
Voor: GrienLinks, SP, PVV, FvD, PvdD, PvdA, FNP, CU, 50Plus.
Tegen: VVD, D66, CDA.