GrienLinks: natuur Waddenzee is niet te ruilen voor geld

De Statenfractie van GrienLinks stelt vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard en het daarover gevoerde ‘omgevingsproces’. GrienLinks is tegen de gaswinning onder de Waddenzee en vindt dat de natuurwaarden daarvan niet voor geld in te ruilen zijn. Lees hier de antwoorden.

Uit onderzoek blijkt dat risico’s bij gaswinning (en andere mijnbouw) niet altijd goed worden weergegeven in de rapporten, dat effecten te positief worden voorgesteld. Jochem Knol (Statenlid GrienLinks): “De ecologische functies van de Waddenzee zijn onbetaalbaar en uniek en die zijn niet te compenseren. Waarom zouden we die onmisbare Waddennatuur verder onder druk zetten door gaswinning toe te laten staan in dat gebied?” De fractie wil dat het college bij de minister bepleit om het ‘voorzorgsprincipe’ toe te passen. “Want bij twijfel over de effecten moet er geen toestemming worden gegeven voor de gaswinning.”

De provincie én de gemeente Noardeast-Fryslân zijn beide tegen de voorgenomen gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard.  Toch is het Rijk, met instemming van de provincie en de gemeente, een omgevingsproces begonnen in de gemeente. Daarin kwamen o.a. de nut en noodzaak van gaswinning aan de orde, wat de kansen en bedreigingen in het gebied zijn en onder welke voorwaarden er gas gewonnen zou kunnen worden. Dat leverde de Investeringsagenda Ternaard op met plannen en wensen ter waarde van 448 miljoen euro.

De fractie vraagt Gedeputeerde Staten of de plannen uit de Investeringsagenda ook uitgevoerd gaan worden als er géén gaswinning plaats gaat vinden. Jochem Knol: “Verder zijn we benieuwd of het college ook zo’n omgevingsproces aan zou raden voor de andere gebieden in Fryslân waar plannen zijn voor nieuwe gaswinning. Er zijn immers in Friesland meer voorgenomen gaswinningslocaties waar burgers absoluut niet blij zijn met die plannen (o.a. Top en Twel en Weststellingwerf).

Bovendien willen we weten of er nog  wel een (eenvoudige) weg terug is na dit omgevingsproces naar géén gaswinning onder de Waddenzee. Is het niet effectiever en duidelijker om radicaal nee tegen de gaswinning te blijven zeggen als provincie en gemeente tegen de Minister?”.