Voedseltransitie in beleid en opcenten voor natuur – begroting 2020

In de begrotingsbehandeling op woensdag 13 november heeft fractievoorzitter Charda Kuipers in de Staten gepleit voor het opnemen van de voedseltransitie in het beleid van de provincie. Ook vroeg ze om méér actie en geld voor de natuur en om boeren en bouwers te helpen in het nemen van stikstofmaatregelen. ‘We moeten het doen met het Fryslân wat we hebben, en dat Fryslân is machtig mooi. Daarom nu, samen de schouders eronder, dit college staat toch voor geluk op 1? Dat meten we niet aan een dikke auto, maar aan een goede gezondheid en brede welvaart van onze inwoners, een gezonde leefomgeving waarin het goed wonen is, goed werken en dus ook goed boeren. Aan een Fryslân waarin we mét elkaar leven in balans, mens en dier, cultuur en natuur.’ Het voorstel over voedseltransitie werd aangenomen.

We staan voor grote opgaven wat betreft klimaat, energie en natuur. Voedsel speelt daarin een belangrijke rol: voedselverspilling tegengaan scheelt uitstoot en energie en is belangrijk om voedseltekorten in de wereld tegen te gaan. Belangrijk voor de natuur, het klimaat en de regionale economie is ook dat de afname van bij voorkeur biologisch geproduceerde lokale producten worden gestimuleerd. Dat vraagt om een voedseltransitie. Samen met de PvdD, SP en de PvdA heeft GrienLinks een motie ingediend om dit thema integraal op te nemen in de relevante beleidsthema’s als landbouw, klimaat en gezondheid.

Naast het belang van de voedseltransitie heeft Kuipers er ook voor gepleit om voldoende middelen vrij te maken om nu door te kunnen pakken op het gebied van natuur en de stikstofcrisis. Daarbij constateert ze ook een knelpunt: ‘We moeten het volgens het college zuiniger aan gaan doen, maar de provincie blijft ook in begroting van 2020 nog steeds een structurele korting van tien miljoen te geven op de motorrijtuigenbelasting ten opzichte van 2015. De afgelopen vier jaar kregen de autobezitters zelfs twintig miljoen euro per jaar korting, waarmee we de provincie met de laagste motorrijtuigenbelasting waren. We moeten ons afvragen of dat wel terecht is. We vragen veel van boeren en bouwers aan stikstofmaatregelen, maar autobezitters worden nog steeds ontzien. Terwijl we de problemen mét elkaar moeten zien op te lossen. Iedere betrokken sector moet een steentje bijdragen. Er is geld nodig voor het helpen bij stikstofmaatregelen, voor het herstellen van de natuur en voor het stimuleren van de landbouwtransitie. We zien dat de reserve van de provincie inteert. Het vorige college heeft frivole uitgaven gedaan, en knijpt deze periode de laatste druppels uit de NUON vetpot. De opcenten zijn kunstmatig laag, de provincie kan dat niet structureel dragen. Gelukkig ziet het college dit ook en draait zij de verleende korting deels terug. Maar waarom niet helemaal? Van alle prioriteiten, zou deze subsidie voor vervuilende auto’s toch zeker niet bovenaan moeten staan.’ Hiervoor heeft de fractie van GrienLinks een amendement ingediend. De opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting wil de fractie oormerken voor maatregelen om de landbouwtransitie te steunen en voor maatregelen om de schade door stikstof aan de natuur te herstellen.

Tijdens de behandeling van de begroting heeft de fractie van GrienLinks ook een amendement met de ChristenUnie ingediend voor de breedtesport. Wij vinden dat het geld dat bestemd is voor breedtesport ook daadwerkelijk daaraan moet worden besteed en niet aan topsport. Sport is belangrijk en moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met weinig geld.

Tot onze schrik heeft Provinciale Staten tijdens deze vergadering ook een motie aangenomen waarmee is vastgelegd dat bestaande Friese Natura 2000-gebieden niet worden uitgebreid en er geen nieuwe Natura 2000-gebieden worden aangewezen.

Stemuitslagen:

Voedseltransitie in beleid
Voor: GrienLinks, SP, PvdD, PvdA, FNP, CU, D66, CDA.
Tegen: PVV, FvD, VVD, 50Plus.

Opcenten voor landbouw, bouwen en natuur:
Voor: GrienLinks, SP, PvdD.
Tegen: PVV, FvD, PvdA, FNP, VVD, CU, D66, 50Plus, CDA.

Breedtesport:
Voor: GrienLinks, SP, FvD, PvdD, PvdA, FNP, VVD, CU, D66, 50Plus, CDA.
Tegen: PVV.

Pauzeren uitbreiding Natura 200-gebieden:
Voor: PVV, FvD, VVD, CU, CDA.
Tegen: GrienLinks, SP, PvdD, PvdA, FNP, D66, 50Plus.

De volledige spreektekst lees je hier.