Vanuit het bestuur: terugblik op de Provinciale Ledenvergadering

De najaars PLV van GrienLinks op 23 november in het Tromptheater in Leeuwarden, kende een volle agenda. In de eerste plaats heeft de evaluatiecommissie van de Provinciale Verkiezingen verslag uitgebracht. Daarnaast blikte fractievoorzitter Charda Kuipers terug op het werk in de Provinciale Staten en heeft het bestuur een vacature voor penningmeester uitgeschreven.

Evaluatie provinciale verkiezingen 2019
Hoofdonderwerp van deze vergadering was de presentatie van de evaluatiecommissie die in het voorjaar van de PLV de opdracht heeft gekregen onderzoek te doen naar de gang van zaken met betrekking tot de provinciale verkiezingen 2019. Daarnaast is de commissie gevraagd te komen met leerpunten en aanbevelingen voor de Provinciale verkiezingen 2023.

De commissie bestond uit: Erik Faber (wethouder in Sûdwest-Fryslân), Marja Reijndorp (bestuursvoorzitter PAL Groenlinks en voormalig wethouder in Littenseradiel) en Henk Klabbers (lid van het provinciaal bestuur Groningen).

Tijdens de PLV zijn de bevindingen gepresenteerd door Henk Klabbers, de voorzitter van de evaluatiecommissie. De commissie heeft geconcludeerd dat de verkiezingsprocedures correct zijn verlopen. Ook de voorzitters van de diverse commissies hebben hun werk goed gedaan. Dat is een mooie uitkomst. Daarnaast is geadviseerd om een werkgroep in het leven te roepen die met de aanbevelingen voor de verkiezingen in 2023 aan de slag gaat.
Voor meer informatie kun je bellen met de voorzitter, Gerda Koopman tel. 06 – 13 69 98 81.

Vacature penningmeester
Bij het onderdeel Bestuurszaken is bekendgemaakt dat Douwe Hoekstra zich niet meer beschikbaar stelt voor het penningmeesterschap. Hij wil wel doorgaan als algemeen bestuurslid. De PLV is hiermee akkoord gegaan. Dat betekent dat er een vacature is voor het penningmeesterschap. Binnenkort zetten we hierover meer informatie op de website. Heb je belangstelling dan kun je contact opnemen met secretaris Marije Puite, tel.nr. 06- 23939542.

Daarnaast is tijdens de PLV afscheid genomen van algemeen bestuurslid Tomar But. Hij is voor zijn studie verhuisd naar Nijmegen. Wij wensen hem daarmee veel succes.