Stikstofprobleem: bij de bron beginnen

“Het college stelt voor om 1 miljoen euro uit te trekken voor een ‘Taskforce Stikstof’ om de vergunningverlening voor boeren en de bouw weer op gang te helpen. Die vergunningverlening ligt stil omdat er in ons land te veel stikstof wordt uitgestoten. De natuur lijdt onder dit structurele teveel aan stikstof. GrienLinks stelt voor dat de Taskforce ook in beeld brengt welke structurele (bron)maatregelen er zijn om de stikstofproductie te verlagen. Want het probleem ligt natuurlijk bij de bron, daar waar de stikstof geproduceerd wordt”, zo zei Statenlid Jochem Knol tijdens de Statenvergadering op 18 december 2019. De motie werd aangenomen.

Er leek eerst geen meerderheid te zijn voor de motie. In het debat in de Staten werd door Jochem Knol duidelijk gemaakt dat het over het ‘in beeld brengen’ van bronmaatregelen voor het verlagen van de stikstofuitstoot ging. Niet om het al beslissen over welke maatregelen er genomen zouden moeten worden. Dat trok andere partijen over de streep. Ook gedeputeerde Johannes Kramer – bezig met zijn laatste Statenvergadering – sprak van de noodzaak om de uitstoot van stikstof bij de bron aan te pakken. PVV en Forum vinden dat het probleem van de stikstof niet bestaat, dus stemden ook niet voor de motie.

Het probleem met stikstof kort uitgelegd
De opeenvolgende regeringen in ons land hebben jarenlang waarschuwingen genegeerd over het teveel aan stikstofuitstoot in ons land. Dat teveel aan stikstof heeft ertoe geleid dat de natuur en de biodiversiteit zwaar te lijden heeft. Lees hier meer: ‘vijf vragen over stikstof’.

Als ‘oplossing’ voor het probleem met het teveel aan stikstof voor de natuur is in 2015 (onder staatssecretaris Bleker) het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aangenomen in de Tweede Kamer. De naam is misleidend, want het programma maakte het mogelijk om op voorhand al voor een stikstof veroorzakende activiteit een vergunning te verstrekken met als voorwaarde dat er stikstofverlagende maatregelen zouden worden genomen. Een voorbeeld daarvan zijn luchtwassers in een stal. Die maatregelen blijken achteraf niet altijd te werken. De Raad van State heeft in mei 2019 dan ook uitgesproken dat deze manier van vergunningverlening niet meer mag.

De provincies zijn bevoegd om de (natuur)vergunningen te verstrekken. Op dit moment zijn provincies en Rijk in overleg over welke beleidsregels op dit gebied gaan gelden. Het is nog onzeker hoe dit verder verloopt en er is veel onrust bij boeren en politici. Op deze site van alle provincies samen kun je meer lezen over de beleidsregels en de stand van zaken.

Landelijk heeft GroenLinks een Duurzame Aanpak Stikstof voorgesteld.

Op de foto staan brandnetels.Een signaal van een stikstofrijke bodem. Uitleg van Nature Today): ‘Door het neerdalen van stikstofverbindingen als ammoniak en nitraat wordt de bodem verrijkt met meststoffen. Die leiden ertoe dat planten die houden van veel stikstof, zoals brandnetels en braam, extra hard kunnen groeien. Zij overwoekeren dan vele plantensoorten die juist graag groeien onder stikstofarme omstandigheden’.