GrienLinks: provincie, pak verantwoordelijkheid bij terugdringen bestrijdingsmiddelen

‘Het is schokkend dat ondanks de wetgeving, normen en eisen in sommige soorten groente en fruit te hoge concentraties giftige stoffen worden aangetroffen die afkomstig zijn van bestrijdingsmiddelen. Het is slecht voor onze gezondheid, maar ook voor onze leefomgeving en de biodiversiteit”, aldus Jochem Knol, Statenlid voor GrienLinks. Omdat de provincie medeverantwoordelijk is voor de gezondheid van haar inwoners en werknemers, en verantwoordelijk is voor een goede leefomgeving en het stimuleren van de biodiversiteit, vraagt hij de provincie inzicht in het gebruik van de bestrijdingsmiddelen.

Lees hier de vragen en de antwoorden van het college.

Van de gedeputeerde wil Jochem Knol weten of hij inzicht heeft in welke en hoeveel bestrijdingsmiddelen in Friesland worden gebruikt. Daarnaast wil hij weten of de provincie bij het gebruik van de chemische en biologische bestrijdingsmiddelen controleert of deze zijn toegestaan. “Bij bijna één op de vijf producten die door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn onderzocht, zijn resten van pesticiden met hormoonverstorende eigenschappen gevonden, zo blijkt uit onderzoek van Trouw. Die stoffen zijn zo schadelijk dat al in 2009 in de EU is vastgesteld dat consumenten daar niet aan mogen worden blootgesteld. En nu zit het op ons voedsel”, vertelt Knol. “Ruim twee jaar geleden is de gedeputeerde al gevraagd te onderzoeken wat de provincie kan doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Ook zou worden gekeken naar wat de provincie kan doen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen door derden te verminderen. Wat is daaruit gekomen? Wat is de stand van zaken?”

Tot slot wil Knol van de gedeputeerde weten of hij bereid is om bij de aanbesteding van diensten en werken criteria op te nemen waarbij bedrijven die aantoonbaar geen of minder bestrijdingsmiddelen gebruiken voordeel krijgen.