Verantwoord geproduceerde batterijen in het treinvervoer

Tijdens de vergadering van 23 januari 2019 werd het “stappenplan Zero emissie treinvervoer in 2025” behandeld, waarin gekozen werd om in te zetten op batterijtreinen als zero emissie treinen in Fryslân. Jan Atze Nicolai diende succesvol een voorstel in om daarbij te kiezen voor verantwoord geproduceerde batterijen. Omdat de inzet van batterijtreinen niet haalbaar bleek te zijn, wilde het college de motie op 22 januari 2020 afvoeren. Voor GrienLinks blijven kinder- en mensenrechten echter onverminderd belangrijk, ook bij andere treinen met batterijen. Daarom diende Elsa van der Hoek een amendement in om de motie niet af te voeren, maar met de treinvervoerder in gesprek te gaan over de keuze voor verantwoord geproduceerde batterijen. Dit amendement werd aangenomen.

Op 23 januari 2019 werd het “stappenplan Zero emissie treinvervoer in 2025” behandeld. Hierin werd ervan uitgegaan van batterijtreinen in Fryslân als keuze voor zero emissie treinen, waarvoor een concept businesscase gemaakt zou worden. Belangrijke elementen in lithium-ionbatterijen (nodig voor de batterijtreinen) zijn onder meer lithium en kobalt. Dit wordt in sommige landen (bijvoorbeeld Congo) onder gevaarlijke en/of erbarmelijke omstandigheden gewonnen, in een aantal gevallen ook door kinderarbeid.

Daarom verzocht toenmalig Statenlid Jan Atze Nicolai in die vergadering het college van Gedeputeerde Staten om ervoor te zorgen dat in de conceptbusinesscase voor batterijtreinen in Fryslân gekozen zou worden voor batterijen die niet alleen duurzaam/circulair maar ook verantwoord geproduceerd zijn, zonder kinderarbeid en met respect voor mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. (lees hier meer) Omdat de conceptbusinesscase niet rond kwam, staat de keuze voor batterijtreinen ter discussie en wordt deze vooruitgeschoven naar de langere termijn. Daarom stelde het college voor in de Statenvergadering van 22 januari 2020 de motie af te voeren.

Hoe het dan komt met het duurzame treinverkeer? Arriva blijft voorlopig dieseltreinen inzetten, die echter wel deels voorzien worden van batterijen om remenergie op te slaan. Ook blijven ze kijken naar mogelijkheden om het treinverkeer te verduurzamen.

Maar ook al is de businesscase niet rond, kinder- en mensenrechten blijven onverminderd belangrijk. En ook tijdens deze treinconcessie moeten nog steeds keuzes (moeten) worden gemaakt voor duurzamer treinvervoer waarbij ook batterijen/accu’s gebruikt worden. Daarom heeft Statenlid Elsa van der Hoek een amendement ingediend, samen met D66, om de motie niet af te voeren, maar met de concessiehoudende treinvervoerder in gesprek te gaan over de keuze voor batterijen/accu’s in het treinvervoer in Fryslân die niet alleen duurzaam/circulair maar ook verantwoord geproduceerd zijn. Dus zonder kinderarbeid en met respect voor mensenrechten en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

Dit amendement werd aangenomen. Alle partijen stemden voor, behalve PVV.