Actief worden in het Friese GroenLinks?

In het bestuur van de provinciale afdeling Fryslân zijn er momenteel 2 vacatures. Na een hectische en mooie periode van de verkiezingen Provinciale Staten met uitstekende resultaten, is het tijd om aandacht te schenken aan thema’s als permanente campagne, het binden en boeien van jonge en nieuwe leden, het organiseren van inhoudelijke themabijeenkomsten en versterken van de verbindingen met de lokale afdelingen. Kortom, het blijven bouwen aan de beweging GroenLinks!

De zittingsduur van de penningmeester is verstreken en daarnaast is er ruimte voor de benoeming van een extra algemeen bestuurslid. Ben jij een verbinder, enthousiast, integer en lid van GroenLinks, dan komen we graag met jou in contact!

Heb je belangstelling, neem dan contact op met:
Gerda Koopman (voorzitter) tel.nr. 06-13699881 of per e-mail: koopman.gerda@gmail.com
Marije Puite-Visser (secretaris) tel.nr. 06-23939542 of per e-mail: mjpuite@home.nl