Grutto’s bedreigd door vliegveld Lissabon – teken petitie

De vogelbescherming brengt een probleem onder de aandacht:
Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt de grutto’s en tienduizenden andere vogels. De Portugese regering heeft de plannen voor de bouw begin deze maand goedgekeurd. Een onzalig plan: het vliegveld komt midden in een Europees beschermd natuurgebied, in de monding van de rivier de Taag. Het Taag Estuarium is beschermd Natura 2000 gebied. Het is een zeer belangrijk gebied voor vogels, waaronder grutto’s, lepelaars en flamingo’s. (bron: https://www.vogelbescherming.nl/petitie-grutto-lissabon)
Help mee de grutto te redden en teken de petitie om te voorkomen dat het vliegveld er komt!

Update 27 februari 2020: inmiddels is de petitie ruim dertigduizend keer ondertekend. Op de Weidevogelkennisdag heeft gedeputeerde Douwe Hoogland vertelde de petitie samen met de initiatiefnemers aan te zullen bieden bij de Portugese ambassade in Nederland. Ook wil hij belangrijke betrokkenen uit Portugal uitnodigen om hen te laten zien wat Fryslân doet voor de weidevogels.

Wij hopen dat de petitie het gewenste effect heeft!