Friese burgertop betrekken bij vervolg

In 2019 zijn (bij aanvang) 43 burgers aan de slag gegaan in de eerste Friese burgertop. Het ging om een democratisch experiment: Fan, foar en troch de mienskip fan Fryslân. De deelnemers overlegden drie weekenden met elkaar om uiteindelijk tot een concreet voorstel te komen voor de provincie. Ons commissielid Idske Koopmans deed (nog voor haar installatie) enthousiast mee. Inmiddels heeft de Friese Burgertop het eindresultaat gepresenteerd met het manifest “Sûn iten fan sûne grûn”, met daarin diverse voorstellen richting de provincie. Een geweldige inzet met een mooi resultaat! GrienLinks heeft een verzoek ingediend om dit te bespreken in een commissievergadering, waarbij ook deelnemers aan de Friese burgertop worden uitgenodigd, zodat we met elkaar in gesprek kunnen over hoe het verder gaat.

In het presidium van 18 april 2018 is besloten dat de belangrijkste uitkomsten van de Top na de verkiezingen zouden worden besproken in een commissie van Provinciale Staten (en eventueel daarna in PS).

Gedeputeerde Hoogland heeft in januari 2020 het eindresultaat in ontvangst genomen en toegezegd om op het vervolg terug te komen bij de Friese Burgertop. Ook heeft de gedeputeerde aangegeven dat het niet op de agenda van PS zal komen, maar dat Gedeputeerde Staten het eindresultaat serieus zullen nemen en het mee zullen nemen in (bestaande en in ontwikkeling zijnde) initiatieven op dat gebied. Twee redenen die de gedeputeerde heeft aangegeven om het manifest van de Burgertop niet aan de Staten voor te leggen, zijn dat het overeenkomsten vertoont met bestaand beleid en dat het geen uitgewerkt voorstel met een financiële paragraaf is. (Friesch Dagblad, 21 januari)

Maar daar blijft het wat ons betreft niet bij: de toezegging dat de uitkomsten zouden worden besproken in een commissie moeten en willen we nakomen. Daarom heeft GrienLinks, met steun van PvdA, D66, PvdD en de SP een verzoek ingediend voor een commissievergadering om in aanwezigheid van gedeputeerde Hoogland en deelnemers van de Friese Burgertop (insprekers) te bespreken hoe we omgaan met het eindresultaat en het betrekken van de deelnemers bij het vervolg. Deze commissie vindt in maart plaats.