Motie protest laagvliegroute F35 aangenomen

Defensie wil laagvliegroute 10a weer openen over oostelijk Frysân. Langs Anjum, Dokkum, Drachten richting Meppel, en vervolgens over Overijssel en Gelderland zullen dan de F35’s op 75 meter laagvliegen om te oefenen. GrienLinks diende een motie mee in van de FNP om er bij de regering op aan te dringen dat deze route van tafel gaat. Elsa van der Hoek: “Het geluidmeetnet meet nu al geregeld pieken van meer dan 110 db. Dat is te vergelijken met een kettingzaag. Dit raakt onze mensen, onze natuur en ons toerisme.” De motie werd aangenomen.

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 26 februari diende Elsa van der Hoek een motie van de FNP (samen met PvdA, SP en 50PLUS) mee in om er bij de regering op aan te dringen de laagvliegroute 10a over oostelijk Fryslân niet te heropenen. Ze zei daarover het volgende:

“Even leek het loos alarm, maar helaas is de Staatssecretaris weer aan het terugkrabbelen en lijkt de Tweede Kamer niet van plan laagvliegroute 10A, zomaar op te heffen. Terwijl de redenen om het gebruik van die route stil te leggen, door Staatssecretaris Van der Knaap in oktober 2002, nog meer gelden dan toen.

GrienLinks maakt zich hier zorgen over. Die zorgen waren er al als het gaat over de uitbreiding van het militaire oefengebied boven Friesland, maar ook over geluid dat de F35 produceert en de klachten over geluidsoverlast en meer vliegbewegingen over land.

Bij de laagvliegroute 10a, waar het nu over gaat, komen de F35’s zo’n 75 meter van de grond overvliegen. Ook over Natura 2000 gebied en stiltegebied. En dat terwijl de F35 nog meer geluid geeft dan de F16. Het geluidmeetnet meet nu geregeld pieken van 110 db of meer bij de landing, dat is te vergelijken met het geluid van een kettingzaag. Dat kan nog meer worden bij de laagvliegroute omdat het motorvermogen dan hoger is.

De laagvliegroute 10a treft overigens niet alleen Friesland, maar ook Drenthe, Overijssel en een stukje Gelderland.

Dit treft onze mensen, onze natuur, ons toerisme en dus ook onze economie.

Wij verzoeken daarom GS eventueel de handen in een te slaan met de andere provincies en aan te dringen op het opheffen van de laagvliegroute 10a en onderzoek te doen naar de klachten over de toename van geluidsoverlast door de F35.”

De motie werd aangenomen door een ruime meerderheid. Alleen VVD, FvD en PVV hebben tegen gestemd.