Tegen verschuiven van miljoenen naar de NOM zonder goede informatie

Elsa van der Hoek stemde tegen het voorstel van het college om ongeveer 16,5-18,5 miljoen euro over te hevelen van het Innovatiefonds (IFNN) naar de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (de NOM).

Ze zei tijdens de Statenvergadering op 26 februari 2020: “In principe had het opheffen van het Innovatiefonds en het overschot daarvan overhevelen naar de NOM best gekund. Een beetje kort door de bocht, maar had gekund. Dat er – toevallig? – ook een tekort bij de NOM is, maakt het een ander punt. Over de oorzaken van dat tekort is op zijn zachtst gezegd toch wel enige mist. We zijn van mening dat we door niet volledig over alle juiste informatie te beschikken, niet zomaar akkoord kunnen gaan met het verschuiven van een aanzienlijk geldbedrag”.

De miljoenen van het IFNN waren ‘over’ omdat het fonds niet veel aanvragen kreeg van bedrijven. Bij de NOM was er juist het afgelopen jaar een tekort op de begroting. In eerste instantie meldde het college dat er geen relatie tussen die twee feiten was. In tweede instantie werd bekend dat de NOM om het overhevelen had verzocht in verband met het tekort.

Elsa van der Hoek vroeg daarom door tijdens de Statenvergadering: “Waren deze cijfers nu wel of niet bekend? En wat is er nu precies aan de hand met de liquiditeitspositie van de NOM? Weet u welke oorzaken er aan deze problemen ten grondslag liggen? Wat zou er gebeuren met de NOM als het geld van de IFFN niet naar de NOM gaat? En op welke manier kunt u ons garanderen dat er in de komende jaren géén nieuwe problemen met de liquiditeit komen bij de NOM?

We vinden het kwalijk dat we als Staten niet tijdig zijn geïnformeerd over het dreigende miljoenentekort bij de NOM. Waarom heeft u dat niet gedaan? Ook vinden we dat als we goed waren geïnformeerd over wat er speelde bij de NOM, waarom er een overschot is bij het IFNN, we makkelijk een weloverwogen keuze hadden kunnen maken. Nu is er vooral ruis ontstaan en een zeker wantrouwen. We zijn van mening dat we door niet volledig over alle juiste informatie te beschikken, niet zomaar akkoord kunnen gaan met het verschuiven van een aanzienlijk geldbedrag.”

Alle partijen hadden hier vragen over. Gedeputeerde de Rouwe vond dat de Staten niet op de stoel van de directie van de NOM moest willen zitten. Ook meldde hij dat de NOM 45 jaar zwarte cijfers had gedraaid en nu voor het eerst rode cijfers. Wiebo de Vries van de ChristenUnie meldde dat er een neergaande lijn zit in de jaarrekeningen van de NOM. Uiteindelijk zegde gedeputeerde Sander de Rouwe toe de rapportage over de jaarcijfers te bespreken in de auditcommissie van de Staten. De meeste partijen stemden daarop voor het overhevelen van het geld naar de NOM. GrienLinks en de PVV stemden tegen.