Straaljagers vliegen al jaren zonder natuurvergunning boven Wad

Statenleden Elsa van der Hoek (GrienLinks) en Jaap Stalenburg (PvdA) zijn boos over het nog steeds ontbreken van een natuurvergunning voor het vliegen boven het Wad met straaljagers. Beide partijen vroegen al eerder aan het college om er bij het ministerie op aan te dringen om nu met spoed een natuurvergunning aan te vragen. Ze willen weten waarom de aanvraag vertraging heeft opgelopen. Daarom stellen ze nu opnieuw schriftelijke vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen.

Kwetsbare Waddenzee
“Dit kwetsbare Werelderfgoed verdient bescherming. Laagvliegactiviteiten mogen daarom niet zomaar plaatsvinden”, aldus Van der Hoek en Stalenburg. Beide partijen vinden laagvliegactiviteiten van Defensie eigenlijk niet gepast boven de Waddenzee gezien de kwetsbaarheid van de natuur. Zij vinden dus dat adequate en betrouwbare monitoring van de effecten op de natuur beslist noodzakelijk is. “Wij willen ook dat er in kaart wordt gebracht wat de mogelijke schade is van het laagvliegen door Defensie op het Waddengebied en of eventuele schade bij het ministerie verhaald kan worden.” De partijen verzoeken Gedeputeerde Staten om bij de Staatssecretaris van Defensie nogmaals aan te dringen op het zo spoedig mogelijk in procedure brengen van een vergunningaanvraag. In de Tweede Kamer stelde John Kerstens (PvdA) ook schriftelijke vragen over het proces van de aanvraag van de natuurvergunning. Dit proces duurt inmiddels al twaalf jaar.