Toerisme en natuur in Fryslân

Elsa van der Hoek pleitte op 22 april 2020 in de Staten voor het duidelijker benoemen van het belang van de natuur voor het toerisme én voor het voorkomen van schadelijke effecten voor de natuur.

Natuur belangrijk voor recreatie en toerisme
Elsa van der Hoek: “In de provinciale beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân’ worden de uitgangspunten van 2020-2028 op het gebied van toerisme en recreatie beschreven. Wij vinden dat het belang van de natuur voor het toerisme en het beschermen van de natuur niet duidelijk is benoemd. Terwijl onze natuur wel een belangrijke factor is om voor Fryslân te kiezen als vakantiebestemming of voor dagtoerisme. Ook kan een toename van toeristen bijdragen aan het ontwikkelen van natuurgebieden.
We zien ook dat er een verschuiving gaande is, waarbij toerisme niet alleen gericht is op de welvaart, maar ook op het welzijn. Aangezien ons welzijn wordt vergroot door de aanwezigheid van natuur, lijkt ons dit onlosmakelijk met elkaar verbonden. We dienen daarom samen met de Partij voor de Dieren amendement in.”

Na een jaar kijken naar de gevolgen voor de sector
Elsa van der Hoek: “Ondanks de Corona Crisis, is Grienlinks voor het vaststellen van deze nota. De visie is duidelijk en die blijft onveranderd. Dat we de ambitie op sommige punten voorlopig iets moeten bijstellen, is een onvermijdelijk risico. Daarom stemmen we ook voor het amendement van het CDA (e.a.) om over een jaar te kijken wat de effecten zijn van de corona crisis op het toerisme en de recreatie. Dan kunnen we de notitie eventueel ook bijstellen.”

Actieplan corona
GrienLinks stemde niet voor de motie van de VVD voor een actieplan voor de getroffen sector. Elsa van der Hoek: “Er zijn meer sectoren die getroffen zijn. We zien liever een actieplan voor al die sectoren.” De motie werd wel aangenomen.

Toezegging
Het college vond het amendement om het belang van de natuur voor het toerisme én het belang van het beschermen van de natuur positief. De gedeputeerde deed daarom de toezegging om in het uitvoeringsprogramma de natuur en het beschermen daarvan prominenter te benoemen.
Daarop trok Elsa van der Hoek het amendement weer in.

Lees hier de spreektekst van Elsa van der Hoek over de beleidsnota 2020-2028 ‘Gastvrij Fryslân’.