Nieuwsbrief Statenfractie GrienLinks Fryslân maart/april 2020

De wereld is in crisis. We wensen u alle goeds en veel sterkte in deze verwarrende coronatijden. Ook de klimaat- en biodiversiteitsproblematiek wordt steeds prominenter. Het is nu de tijd om onze manier van leven te veranderen. We proberen daar in de Staten – voor zover mogelijk – handen en voeten aan te geven. Lees hieronder in de nieuwsbrief over onze acties en standpunten in de Staten over de volgende onderwerpen:

 • Motie en Friese coalitie voor opnemen vluchtelingenkinderen
 • Pas op de plaats voor 5G?
 • GrienLinks wil meer natuurvriendelijke oevers
 • Zorgen over bereikbaarheid met OV in Fryslân en eerlijk loon voor buschauffeurs
 • Toerisme en natuur in Fryslân
 • Opinie – Landbouw zet de hakken in het zand
 • Geen zoutwinning toestaan onder het Wad
 • Straaljagers vliegen al jaren zonder natuurvergunning boven het Wad
 • Noordse Leem, afval of schone grond?

Wat staat er (o.a.) op de agenda in mei?

 • Motie Fryslân regenboogprovincie!
 • Grondbeleid (o.a. onteigening voor aanleggen natuurnetwerk)
 • Energiebeleid (de lusten en de lasten)
 • Dierenwelzijn

Wil je meer weten of ergens op reageren? Kijk op onze website, of volg ons op facebooktwitter en  instagram.

Motie en Friese coalitie voor opnemen vluchtelingenkinderen

De situatie van de vluchtelingen in o.a. Griekse kampen is rampzalig, zeker die van de alleenstaande vluchtelingenkinderen. Raadsleden Brigitta Scheepsma en Stephanie Geurtz sprongen voor hen op de bres en organiseerden een partijneutrale Friese coalition of the willing: een manifest om vluchtelingenkinderen in Fryslân een veilige plek te bieden. Het werd ondertekend door 142 Friese politici. Aanvullend diende GrienLinks fractievoorzitter Charda Kuipers op 22 april 2020 een motie in de Staten in om bij het kabinet aan te dringen op opname van alleenstaande vluchtelingenkinderen en om de regionale Regietafel Migratie in te schakelen. Tot hun verbijstering stemde onder meer het CDA tegen en haalde de motie het niet.

Meer lezen?

Pas op de plaats voor 5G?

Het kabinet wil dat 5G over Nederland wordt uitgerold. GrienLinks is niet per definitie tegen 5G. Wel vinden we op basis van kritische geluiden van wetenschappers dat er nog te weinig zeker is over eventuele risico’s voor gezondheid, privacy, biodiversiteit en ons landschap. Daarom diende Statenlid Elsa van der Hoek samen met andere partijen een motie in tijdens de digitale Statenvergadering op 22 april 2020. “Wij vinden dat onze Friezen niet als proefkonijn hoeven te dienen. Er moet wat ons betreft een pas op de plaats komen en eerst meer onafhankelijk onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van deze extra straling”, sprak ze in het debat. Helaas haalde de motie het (net) niet, door tegenstemmen van onder meer PvdA, CU en D66.

Lees meer

GrienLinks wil meer natuurvriendelijke oevers

De natuur staat onder druk. Ook in Fryslân. Dus is het belangrijk om zoveel mogelijk kansen voor de natuur te creëren. Dit deed Elsa van der Hoek van GrienLinks bij het punt “Beleidskaders Onderhoud” (wegen, bruggen, viaducten en oevers) op 22 april 2020. Zij pleitte in een motie – samen met de Partij voor de Dieren en het CDA – voor het zoeken naar meer mogelijkheden voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Meer lezen?

GrienLinks uit zorgen over busconcessie

GrienLinks heeft een reactie ingediend op het Ontwerp Programma van Eisen voor het busvervoer in Fryslân van 2022-2032. Statenlid Elsa van der Hoek: “Het gaat om een aanbesteding voor de komende tien jaar, dus het moet zo goed mogelijk geregeld zijn. We vinden het belangrijk dat buschauffeurs eerlijk betaald krijgen volgens een goede cao en dat de vervoerder zorgt voor voldoende pauzes en toiletvoorzieningen. Wat ons betreft moet daar ook op gecontroleerd worden. Ook maken we ons zorgen over het strekken van lijnen langs sommige dorpen. We hebben daarom een reactie gestuurd aan de provincie met suggesties voor aanpassing van de eisen. We hopen dat de boodschap goed gehoord wordt.”

Lees hier verder

Aankondiging motie regenboogprovincie Fryslân

n mei sil it heve! Want misschien hebben jullie er al iets over gelezen in de media: GrienLinks, D66, PvdA, PvdD en SP zijn achter de schermen al lange tijd bezig om van Fryslân ook een regenboogprovincie te maken. Deze partijen gaan, met 50PLUS, in de meivergadering van de Friese Staten opnieuw een voorstel daarvoor indienen. Inclusief beleid om discriminatie tegen te gaan en veiligheid en acceptatie te bevorderen. In het televisieprogramma First Dates heeft presentator Sipke Jan Bousema op Valentijnsdag laten weten hoe erg hij het vindt dat Fryslân nog geen regenboogprovincie is. Dat heeft veel reacties losgemaakt. Dat Fryslân de énige provincie is die nog geen regenboogprovincie is vinden wij een negatief signaal. Maar we hebben goede hoop dat we in juni eindelijk ook als regenboogprovincie kunnen laten weten dat je hier mag zijn wie je bent.

Teken hier de petitie ‘Maak van Fryslân een regenboogprovincie’

Opinie: Landbouw zet de hakken in het zand

Jochem Knol reageert op het verzet van de boeren tegen de maatregelen op landbouwgebied. Hij pleit voor een duidelijke aanpak: “Men verwijt de minister niet te luisteren, maar beseffen de boeren wel dat de overheid ook andere belangen moet meewegen in de keuzes die gemaakt worden? De hakken in het zand blijven zetten kan niet meer.”

Lees hier het hele artikel

Toerisme en natuur in Fryslân

In de provinciale beleidsnota ‘Gastvrij Fryslân’ worden de uitgangspunten van 2020-2028 op het gebied van toerisme en recreatie beschreven. Elsa van der Hoek: “Wij vinden dat het belang van de natuur voor het toerisme én het beschermen van de natuur niet duidelijk is benoemd. Terwijl onze natuur wel een belangrijke factor is om voor Fryslân te kiezen als vakantiebestemming of voor dagtoerisme. Ook kan een toename van toeristen bijdragen aan het ontwikkelen van natuurgebieden.” De gedeputeerde zegde toe hier meer aandacht aan te schenken in het uitvoeringsprogramma.

Meer lezen?

Geen zoutwinning onder het Wad

“De bescherming van de natuur in de Waddenzee kan niet gegarandeerd worden”, zegt Jochem Knol. “De minister moet daarom de voorbereidingen voor het winnen van zout onder de Waddenzee stopzetten.” De zoutfabriek kan niet onderbouwen welke effecten de zoutwinning heeft op de Ballastplaat en de vogels die daar hun voedsel vinden. De fractie heeft daarom, samen met de SP en de PvdD, vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

Meer lezen?

Straaljagers vliegen zonder vergunning boven het Wad

Statenleden Elsa van der Hoek (GrienLinks) en Jaap Stalenburg (PvdA) zijn boos over het nog steeds ontbreken van een natuurvergunning voor het vliegen boven het Wad met straaljagers. Beide partijen vroegen al eerder aan het college om er bij het ministerie op aan te dringen om nu met spoed een natuurvergunning aan te vragen. Ze willen weten waarom de aanvraag vertraging heeft opgelopen. Daarom stellen ze nu opnieuw schriftelijke vragen.

Meer lezen?

Noordse leem: afval of schone grond?

GrienLinks stelde 11 maart 2020 vragen aan het college over het gebruiken en afvoeren van de stof ‘Noordse leem’. Noordse leem is, kort gezegd, fijngemalen graniet met (zeer zorgwekkende) chemische toevoegingen. Jochem Knol: “We vinden het heel vreemd dat grote ondernemers deze stof in natuurgebieden mogen storten. Kleine ondernemers betalen juist veel geld om de stof te mogen afvoeren. Hoe zit dat? Wij willen weten waar in Fryslân deze stof verwerkt en/of gestort wordt. En is dit spul nou grond of afval?”

Meer lezen?

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl