Opinie: Ambitieloos energiebeleid laat Fryslân zakken

Charda Kuipers (m) en Jochem Knol (l) reageren op de lage inzet van Fryslân voor de klimaatdoelen: “De Friese Regionale EnergieStrategie wordt momenteel behandeld. Een plan zonder ambitie, dat uitstraalt dat we vooral niet teveel moeten doen. Alsof we klimaatmaatregelen niet voor onszelf nemen! En dat een hogere ambitie alleen de ánder helpt in plaats van ons allemaal? We voelen ons als provincie onterecht niet verantwoordelijk. Fryslân levert op nationaal niveau een bedroevend lage bijdrage.”

De warmste koningsdag ooit, het droogste voorjaar. Het ene weerrecord sneuvelt na het andere en de gevolgen van de verandering van het klimaat voelen we dagelijks. Na heel lang treuzelen is eindelijk het besef doorgedrongen dat we daar wat aan moeten doen. In het in Parijs afgesproken klimaatverdrag hebben de meeste landen afgesproken een bijdrage te gaan leveren. Samen moeten we proberen de uitstoot van CO2 te reduceren om zo te proberen de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Daarbij kijken we niet alleen naar de ander maar beginnen we bij ons zelf. In Fryslân worden in de Regionale EnergieStrategie (RES) afspraken gemaakt hoe we dat hier gaan doen. Fryslân is een open provincie waar de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie relatief groot zijn. Dat is niet altijd leuk.

Door de aanleg van zonneparken en het plaatsen van windmolens verandert het landschap. Zoals elke verandering roept dat weerstanden op en vanzelfsprekend moet inpassing zorgvuldig gebeuren en dat vraagt creativiteit en durf. Hierbij moeten we maximaal inspelen op de initiatieven van onze inwoners. Energiecoöperaties en het plaatsen van dorpsmolens verdienen alle steun, maar door het vaststellen van ontmoedigende regels is het plaatsen van dorpsmolens door de Friese coalitie vrijwel onmogelijk gemaakt.

De Friese Regionale EnergieStrategie wordt momenteel behandeld. Een plan zonder ambitie, dat uitstraalt dat we vooral niet teveel moeten doen. Alsof we klimaatmaatregelen niet voor onszelf nemen! En dat een hogere ambitie alleen de ánder helpt in plaats van ons allemaal? We voelen ons onterecht niet verantwoordelijk. Fryslân levert op nationaal niveau een bedroevend lage bijdrage.

Minister Wiebes heeft aangegeven in Fryslân de komende jaren 2 miljard m3 gas extra te gaan winnen. Daar zijn vrijwel alle partijen in Fryslân op tegen. De gevolgen voor de bewoners zijn onzeker, bodemdaling, aardbevingen en schade aan woningen en andere gebouwen zijn te verwachten en Fryslân wordt het tweede Groningen. Daar verzetten we ons tegen, maar heeft Wiebes een andere keus als we niet samen zoeken naar duurzame alternatieven? Zolang we samen geen ambities tonen geven we de minister de ruimte om zijn onzalige plannen door te voeren. Het vergt energie om samen een ambitieuze Regionale Energie Strategie te maken. We willen Fryslân toch niet laten zakken?

Charda Kuipers en Jochem Knol, statenleden GrienLinks