Niet voor motie stikstof van FNP, VVD, CDA

Jochem Knol: “Deze motie van FNP CDA VVD 50PLUS klinkt als een verzoek aan de minister om een oplossing voor de stikstofcrisis voor zowel boeren als natuur. Helaas richten alle oplossingen zich vooral op de landbouwkant. Daarmee wordt de problematiek eenzijdig aangevlogen. En dat is nou juist het probleem: er is geen balans. Wij stemmen tegen deze motie.”

De fracties van de FNP, VVD, CDA en 50plus dienden op 27 mei 2020 dezelfde motie over stikstof in die ook in Drenthe ingediend (en aangenomen) is.