Fryslân eindelijk ook regenboogprovincie!

Na vier jaar strijden is het eindelijk gelukt: Fryslân is eindelijk ook regenboogprovincie! “Vandaag sta ik hier voor diversiteit, verbinding en hoop. Ik hoop dat we ons aan het einde van deze dag Regenboogprovincie mogen noemen. Dat we de Friese regenboogvlag hijsen en daarmee laten zien dat iedereen zich zelf mag zijn in Fryslân. Dat we een mienskip zijn waar niemand wordt buitengesloten. Dat ook de LHBTI+-inwoners en hun ouders zich gezien en gerespecteerd voelen in onze provincie. Wij beseffen dat een vlag een symbool is en niet de oplossing. Maar dit symbool is nodig om zichtbaarheid te geven aan de problematiek, om deze bespreekbaar te maken”, sprak GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek tijdens het debat in de Friese Staten.

Regenboogprovincie, regenboogvlag en actief beleid
GrienLinks diende de motie samen met D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS in. In de motie vroegen de fracties niet alleen om regenboogprovincie te worden en dat naar binnen en buiten toe zichtbaar uit te dragen, maar ook om regenboogbeleid te maken om actíéf discriminatie tegen te gaan en inclusiviteit, sociale acceptatie en veiligheid te bevorderen. Samen met deskundige organisaties als o.a. COC Fryslân en discriminatiemeldpunt Tûmba. Dit actieve beleid vragen ze als aanvulling op de projectsubsidie “Lok op 1” (Geluk op 1) die in de provincie beschikbaar is voor projecten om o.a. discriminatie tegen te gaan.

Meerderheid in 2016 tegen
Eigenlijk had Fryslân de tweede regenboogprovincie kunnen zijn, nadat in 2016 Drenthe (dankzij inspanningen van o.a. GL Statenlid Henk Nijmeijer) als eerste provincie uitgeroepen werd tot regenboogprovincie. In Fryslân dienden GrienLinks, PvdA en D66 daarvoor een motie in (lees hier meer). Maar na een verhit debat, stemde een ruime meerderheid tegen: CDA, PVV, FFP, 50PLUS en verdeelde fracties SP, VVD en FNP.

Ondertussen steeg het aantal meldingen van discriminatie tegen de LHBTI+ community bij de noordelijke meldpunten van 107 in 2017 naar 129 in 2018. Het daadwerkelijke aantal incidenten ligt hoger, want volgens een enquête meldt 94% van de jongeren die discriminatie meemaken dit niet. De fracties GrienLinks, D66, PvdA, PvdD en SP werkten achter de schermen daarom opnieuw aan een voorstel om alsnog regenboogprovincie te worden, mét beleid tegen discriminatie. Ook startten ze met elkaar een petitie.

Reacties n.a.v. uitzending Sipke Jan Bousema
Op 14 februari 2020 bracht een uitzending van televisieprogramma First Dates met presentator Sipke Jan Bousema alles in een stroomversnelling, nadat hij zijn emoties had geuit over het feit dat Fryslân als enige provincie in Nederland geen regenboogprovincie was. “De Friese politici begrijpen de symbolische waarde van de vlag niet. Ik weet van jongeren dat hun vaders best wel negatief over homo’s zijn. Dan is het verrekte moeilijk om uit de kast te komen. Als een provincie dan zegt “we staan er wel voor, we laten het gewoon zien”, dan is dat belangrijker dan mensen denken.”

De uitzending maakte veel reacties los, ook online. Alle politieke fracties stonden open voor een uitnodiging van Sipke Jan Bousema om in gesprek te gaan. Ook voerden fracties gesprekken met anderen, zowel binnen als buiten hun partijen. Voors en tegens werden afgewogen.

Nieuwe motie op 27 mei 2020
Uiteindelijk dienden GrienLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS op 27 mei 2020 opnieuw een motie in voor Fryslân als regenboogprovincie. GrienLinks Statenlid Elsa van der Hoek tijdens het debat: “Homo is nog steeds een populair scheldwoord op scholen. Zolang het aantal suïcide pogingen en zelfdodingen onder de LHBTI jongeren nog 4,5 keer hoger ligt dan bij heteroseksuele jongeren, zolang de LHBTI-ouderen in de verzorgingshuizen de kast weer ingaan, omdat ze geen aansluiting vinden en vereenzamen, zolang 7 van de 10 LHBTI’ers slachtoffer is geweest van verbaal of fysiek homogerelateerd geweld, zolang transgenders vaak geen baan krijgen of hun baan verliezen, zolang zullen wij doorgaan met aandacht vragen voor de regenboogdoelgroep! We kunnen mensen aanspreken op discriminerende uitspraken, maar acceptatie kunnen we niet afdwingen. Daarom is het van belang om naast de zichtbaarheid, onder meer door middel van een regenboogvlag, met elkaar beleid te maken. Beleid om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI+-inwoners te bevorderen.” Na afloop van haar betoog overhandigde ze de petitie namens de iniatiefnemers en 4341 ondertekenaars aan gedeputeerde Douwe Hoogland.

Belangrijke stap
Na opnieuw een stevig debat, waarin PVV en FvD duidelijk aangaven tegen te zijn, stemde deze keer de meerderheid van 30 tegen 13 Statenleden vóór: naast de indieners stemden ChristenUnie, FNP, en het grootste deel van VVD en CDA.

Eindelijk is Fryslân ook regenboogprovincie. We zijn er nog niet. Maar een belangrijke stap is gezet!