Gifdeken over Fryslân?

Bestrijdingsmiddelen blijken veel verder te verspreiden dan verwacht, blijkt uit Drents onderzoek. GrienLinks statenlid Jochem Knol heeft samen met PvdD, SP en PvdA vragen gesteld aan het college of ook in Fryslân gif is doorgedrongen tot in het hart van de natuurgebieden.

U vindt de beantwoording van de vragen hier.

PERSBERICHT – Uit onderzoek in Drenthe door Natuurmonumenten en de bewonersorganisatie Meten=Weten blijkt dat zelfs in het hart van grote natuurgebieden bestrijdingsmiddelen in de planten en de bodem voorkomen. Die middelen zijn afkomstig uit de naastliggende landbouwgebieden en blijken over veel groter afstand te verspreiden dan voorheen werd gedacht. Jochem Knol van de Fryske Statenfractie GrienLinks: “In Drenthe spreekt men al van een gifdeken. Biodiversiteit en de gezondheid van mensen zijn voor ons erg belangrijk. Zorgvuldigheid en terughoudendheid in het toepassen van die gevaarlijke middelen staan voorop. Door die bestrijdingsmiddelen neemt het aantal soorten planten en dieren immers af en verslechtert de kwaliteit van ons grond- en drinkwater.”

De Statenfracties GrienLinks, PvdD, SP en PvdA hebben vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten of ze op de hoogte zijn van dit Drentse onderzoek en of er ook in Fryslân sprake is van verspreiding van bestrijdingsmiddelen tot in het hart van de natuurgebieden. Verder willen de partijen weten of er meldingen bekend zijn van het foutieve gebruik van bestrijdingsmiddelen en hoe daarop gehandhaafd wordt.