Geld voor een ‘Friese Green Deal’ uit Europa

Een groot deel van de Staten was tevreden over de ‘beleidsbrief Europa’ die op 27 mei 2020 werd behandeld. De bedoeling is om 130 miljoen euro van Europa naar Fryslân te krijgen met als speerpunten: Watertechnologie, Circulaire Economie, de Maritieme sector en Natuurinclusieve Landbouw. Charda Kuipers: “Dit geld is bedoeld voor groene doelen, verlies dat niet uit het oog!

Green Deal
Charda Kuipers: “GrienLinks ziet veel in het zo goed mogelijk vertalen en profiteren van de Green deal. Om de Europese middelen zo effectief en ruim als mogelijk in te zetten kunnen de lijnen in de beleidsbrief goed uitgewerkt worden. Dat er een concreet geldelijk doel aan gekoppeld wordt is natuurlijk prima. Maar let wel: verlies niet uit het oog wat het wérkelijke doel is. Het zijn financiële middelen (de naam zegt het al) om in Fryslân uitvoering en impuls te geven aan de plannen: het versterken van biodiversiteit, het verduurzamen van de provincie, het ontwikkelen van de circulaire economie, de brede welvaart en gezondheid van Friezen vergroten, het natuurnetwerk en de waterkwaliteit verbeteren. Om maar slechts enkele thema’s te noemen! We dienen daarom samen met de PvdA, FNP en D66 een motie in over de Green Deal. Deze motie vraagt om het Europese herstelplan en de Green Deal in elkaar te schuiven. De bedoeling is dat we dan sterker en groener uit de coronacrisis komen. ” Voor de motie stemden 26 Statenleden, 17 stemden tegen (CDA, PVV, Forum).

NUON-geld
Opvallend moment in het debat was de opmerking van Sander de Rouwe (gedeputeerde) dat niet altijd even hard was ingezet op lobbyen richting Europa om meer geld. “De 1,2 miljard euro opbrengst van de NUON-aandelen verkoop heeft ervoor gezorgd dat we soms te makkelijk dachten: Ach, laat maar. Dus wat dat betreft is het een goede zaak dat dat geld er niet meer is.” Dat zorgde in de wandelgangen voor wat verbazing bij de groene partijen. Charda Kuipers: “Dit geld is grotendeels besteed aan asfalt en economie in plaats van aan de biodiversiteit, de waterproblematiek, de natuur en de transitie in de landbouw. Een gemiste kans. Die kans kan het college nu wel grijpen”.

Alleen de PVV stemde tegen het vaststellen van de beleidsbrief.