Vragen natuurcompensatie Polderhoofdkanaal

De problemen rond het Polderhoofdkanaal zijn nog steeds niet opgelost. Bij Alddjip en Nijbeets zou natuurcompensatie plaatsvinden, maar dit gebeurt onvoldoende. Al eerder hebben GrienLinks en PvdD hier vragen over gesteld en er hebben diverse rechtszaken plaatsgevonden. Statenleden Jochem Knol en Charda Kuipers van GrienLinks willen nu weten of dankzij een recente bestemmingsplanwijziging daadwerkelijk de nodige oppervlakte in Alddjip is gecompenseerd of dat dit alleen maar ten koste is gegaan van de oppervlakte van dit compensatiegebied. Ook willen ze meer helderheid over de rechtszaken die gevoerd zijn. Daarover hebben ze schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De antwoorden op de gestelde vragen vindt u hier.

De afgelopen jaren heeft de provincie samen met de gemeenten Opsterland en Smallingerland gewerkt aan de openstelling en het bevaarbaar maken van de Polderhoofdkanaal. Die openstelling is ten koste gegaan van de natuur en er zijn afspraken gemaakt over de compensatie daarvan. Die compensatie is niet helemaal uitgevoerd zoals afgesproken en tot op de dag van vandaag worden er rechtszaken gevoerd. Het gaat daarbij voornamelijk om de natuurcompensatie Alddjip nabij Nijbeets.

De Statenfractie van GrienLinks heeft nu opnieuw schriftelijke_vragen gesteld over de natuurcompensatie en wil weten of de gemaakte afspraken wel nagekomen zijn. Binnen het gebied staat een gebouwtje met een schuur. Hiervoor is het bestemmingsplan gewijzigd van natuur naar recreatie. GrienLinks wil weten of deze wijziging niet ten koste gaat van de voorgestane natuurcompensatie en of de procedure hiervoor correct is uitgevoerd.